Šifrant vrst zdravstvenih storitev (VZS)

25. 03. 2020
Šifrant vrst zdravstvenih storitev je temeljni šifrant, ki ga uporabljamo za razvrščanje storitve v zdravstvu.

Šifrant se uporablja za opredelitev storitev na napotnicah, posledično za eNaročanje in spremljanje čakalnih dob v okviru sistema za eNaročanje. Uporabljal se bo tudi za spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO).

Objavljamo šifrant, verzijo 10.3, ki se bo začel uporabljati 25.3. 2020. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 10.2, ki se bo začel uporabljati 28. 1. 2020. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 10.1, ki se bo začel uporabljati 15. 1. 2020. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 10, ki se bo začel uporabljati 15. 1. 2020. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe« (ta verzija ni več v veljavi).

Objavljamo šifrant, verzijo 9.2, ki se bo začel uporabljati 1. 1. 2019. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Spremembe so vezane na manjše popravke in dopolnitve za SZBO. Na eNaročanje spremembe nimajo vpliva.

Objavljamo šifrant, verzijo 9.1, ki je v uporabi od 19. 10. 2018. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo šifrant, verzijo 9.0, ki se bo začel uporabljati 10. 9. 2018. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«.

Objavljamo dopolnjen šifrant, verzijo 8.0, ki se bo začel uporabljati 23. 4. 2018. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Hkrati vas obeščamo, da je bil datum začetka uporabe te verzije šifranta prestavljena s prvotno napovedenega datuma 26. 3. 2018. (Na zgornji povezavi objavljamo 8. verzijo šifranta, pri kateri so odpravljene manjše napake iz predhodne objave, ki je še vedno dostopna na tej povezavi).

Objavljamo dopolnjen šifrant, verzijo 7.1, ki je v uporabi od 22. 1. 2018. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Spremembe se nanašajo na novo stopnjo nujnosti “zelo hitro”, ki je določena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A). Storitve opredeljene v šifrantu v tej verziji niso spremenjene.

Objavljamo dopolnjen šifrant, verzijo 7.0, ki se bo začel uporabljati 1. 4. 2017. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Številne pobude, ki so jih posredovali izvajalci zdravstvenih storitev, še proučujemo. V kratkem tako pričakujemo nadaljnje dopolnitve šifranta. (30. 3. 2017 objavljamo verzijo 7.0 v katerem so odpravljene manjše tehnične napake iz predhodne objave, ki je še vedno dostopna na tej povezavi).

Objavljamo dopolnjen šifrant, verzijo 6.2, ki se bo začel uporabljati 15. 2. 2017. Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo so navedene v datoteki na listu »Spremembe«. Številne pobude, ki so jih posredovali izvajalci zdravstvenih storitev, še proučujemo. V kratkem tako pričakujemo nadaljnje dopolnitve šifranta.

Objavljena je tudi verzija 6.1, ki se je uporabljala do 14. 2. 2017.
Šifrant, verzija 6.1, pri kateri je glavna novost sprememba možnosti eNaročanja za kontrolne preglede, ki je sedaj onemogočeno. Poleg tega so bile spremenjene nekatere druge storitve, kot je razvidno na listu »spremembe« v sami datoteki.