Organigram

Nacionalnega inštituta za javno zdravje

SVET ZAVODA
Generalni direktor
Strokovni direktor
Urad direktorja
Sektor ekonomike
 • Finančno-računovodska služba
 • Služba za nabavo
Strokovni svet
Sektor za splošne zadeve
 • Pravno-sistemska služba
 • Kadrovska služba
Sektor za investicije, varnost in vzdrževanje
Centri/službe po dejavnostih
Center za proučevanje in razvoj zdravja
Center za nalezljive bolezni
Center za zdravstveno ekologijo
Center za zdravstveno varstvo
Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja
Center za zgodnje odkrivanje raka
Center za informatiko v zdravstvu
Zdravstveno podatkovni center
Center za komuniciranje
Center Šola javnega zdravja

Služba za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost

Služba za preskrbo s cepivi
 
Območne enote
OE Celje
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Kranj
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Koper
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Ljubljana
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Maribor
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Murska sobota
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Nova Gorica
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Novo mesto
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Ravne na Koroškem
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Zimski športi in rekreacija

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Čelade za različne aktivnosti

Podrobno