Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize

Namen publikacije je, da postanejo neenakosti v zdravju v Sloveniji še bolj prepoznavne. Želimo, da sporočilo publikacije doseže različne javnosti in spodbudi dialog tako o predstavljenih podatkih oz. stanju kot tudi o udejanjanju in nadgrajevanj u  politik in pristopov, ki so se v praksi izkazali za učinkovite pri zmanjševanju neenakosti v zdravju.