Publikacija

Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: Kvalitativna raziskava v 25 okoljih

Publikacije

Publikacije iz področja Neenakosti v zdravju

Za dobro javno zdravje
Alkohol

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o informacijah na embalaži alkoholnih pijač

Podrobno
Podatki

Spremljanje obravnav v patronažnem zdravstvenem varstvu (PATR)

Podrobno
Podatki

Kakovost podatkov SZBO

Podrobno