Bivalno okolje

Priporočila za prebivalce o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah

20. 02. 2019
Za vse, ki se bomo lotili čiščenja v naravi, na igriščih, poteh, okrog svojega doma, sami, ali pa se bomo udeležili organizirane čistilne akcije, navajamo nekaj priporočil. Priporočila smo pripravili v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V priporočilih najdete tudi povezavo na spletno stran KIMDPŠ na kratek informativen film, ki zelo nazorno prikaže pravilno uporabo osebne varovalne opreme pri delu z azbestnimi odpadki.

V Sloveniji iz delovnega in življenjskega okolja še nismo odstranili vseh izdelkov iz azbesta zato azbestne odpadke ob pomladanskih čistilnih akcijah pogosto najdemo neustrezno odložene oz. odvržene v naravi.

Priporočila za prebivalce o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah so dosegljiva na naslednji povezavi.