Kopalna voda

Varno kopanje v površinskih vodah

Kopalna voda

Zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja, pomanjkanja padavin, suše, so se gladine vode in pretoki marsikaterih površinskih voda na kopnem (reke, jezera) znižale. Temperature površinskih voda so se povečale. To ima za posledico, da se ponekod močneje razraščajo alge in cianobakterije. Rast cianobakterij je najintenzivnejša v ribnikih in jezerih, kjer so vode mirne in brez turbulentnega mešanja. Nekatere vrste cianobakterij lahko tvorijo toksine, zato so lahko nevarne za zdravje vodnih organizmov in ljudi. Na nekaterih mestih izven kopališč in kopalnih območij je možen tudi vpliv izpustov odpadnih voda. Ta vpliv se v času vročine in nižjih vodostajev še poveča.

Zadnje posodobljeno: 03.08.2022
Objavljeno: 03.08.2022

Zato je v teh dneh še posebej pomembno upoštevanje priporočil:

  • Kopanje v površinskih vodah priporočamo le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode, to je na naravnih kopališčih in kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring – spremljanje kakovosti kopalnih voda v času kopalne sezone.
  • Monitoring se izvaja na 48 odsekih različnih slovenskih rek, jezer in morja. Podatki so dostopni na naslednji povezavi, predstavljena pa so terenska opažanja, meritve in mikrobiološka laboratorijska preskušanja.
  • Na ostalih, nenadzorovanih površinskih vodah kopanje odsvetujemo.

 

Za dobro javno zdravje
Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023

Podrobno
Koronavirus

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Zimski športi in rekreacija

Podrobno