Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje informacijske rešitve TeleKap

 

Ime javnega naročila

 

VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE REŠITVE

TELEKAP

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

58K210621

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

9.8.2021, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

 

23.7.2021, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

9.8.2021, ob 12. uri  

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Predračun

Popisni list, priloga k predračunu

 

 P-4_ predračun.xls

 P-4a_popisni_list_priloga_k_predračunu

Tehnične specifikacije

 

P-5_ specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična izjava

Izjava po 35. členu ZIntPK

P-8_ izjava po 35. členu ZIntPK

 

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

 

P-12_potrdilo o kadrovski sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 6.7.2021