Z znanjem do boljšega zdravja

Priprava pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil in izvedba usposabljanj

 

 

Ime javnega naročila

 

Priprava pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil in izvedba usposabljanj

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

64K131020

Rok za sprejemanje ponudb

 

7.12.2020, do 10:00 ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

20.11.2020, do 10:00 ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN Priprava pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil in izvedba usposabljanj. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1 Navodila ponudnikom

Prijava

P-2 Prijava

Vzorec pogodbe

P-3 vzorec pogodbe

Predračun

P-4 Predračun

Specifikacije

P-5 Specifikacije

Podatki podizvajalca

P-6 Podatki podizvajalca

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10 Pooblastilo

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11 Lastniški deleži

Potrdilo o tehnični in kadrovski sposobnosti

P-12 Potrdilo o kadrovski  sposobnosti

 

ESPD Obrazec

 

Koper, 12.11.2020