Z znanjem do boljšega zdravja

Objava e-izdaje znanstvene revije Zdravstveno varstvo, uporaba programa Editorial manager in indeksacija v bazah - Online publication of the scientific journal Zdravstveno varstvo, use of the Editorial Manager programme and indexing in databases

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

Ime javnega naročila

 

 

 

Name of the contract

 

Objava e-izdaje znanstvene revije Zdravstveno varstvo, uporaba programa Editorial Manager in indeksacija v bazah

 

Online publication of the scientific journal Zdravstveno varstvo, use of the Editorial Manager programme and indexing in databases

 

Referenčna številka dokumenta

Tender reference number

 

80K240821

Rok za sprejemanje ponudb

Deadline for receipt of tenders

 

22.10.2021, do 11. ure

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Final additional clarifications relating to the tender documents

 

 

14.10.2021, do 10. ure

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

Documentation:

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

INVITATION TO TENDER

OBRAZEC »Izjava«

FORM »Declaration«

 

OBRAZEC »P-3 - Vzorec pogodbe«

FORM »P-3 - Sample contract»

 

Obrazec »P-4 - Predračun«

Form »P-4  - Pro forma invoice»

 

OBRAZEC »P-5 - Specifikacije«

FORM »P-5 - Specifications»

 

OBRAZEC »P-11 - Izjava /podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

FORM »P-11 - Declaration/details of participation of natural persons and legal entities in ownership of tenderer»