Ocena tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti ostankom zdravil za uporabo v veterinarski medicini v tinkturah propolisa

NIJZ je v letu 2016 izdelal oceno tveganja za pet vzorcev tinkture propolisa, v katerih so bili pri izrednem nadzoru ugotovljeni ostanki veterinarskih zdravil. Za propolis namreč ni določenih mejnih vrednosti ostankov veterinarskih zdravil, v tem primeru amitraz in kumafos. Zaključek ocene tveganja je, da ugotovljeni ostanki amitraza in kumafosa v analiziranih tinkturah propolisa ne predstavljajo tveganja za zdravje odraslih.