Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Ne spreglejte
Najnovejše
varnost_zdravstvenega_osebja_pri_obravnavi_pacientov_logo_z_naslovom

Ime projekta: Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Sodelujoče raziskovalne organizacije:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (UM, FVV)
 • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB)

Sodelujoči raziskovalci: 

 • doc. dr. Tit Albreht (NIJZ) – vodja projekta
 • doc. dr. Branko Gabrovec (NIJZ)
 • dr. Marjetka Jelenc (NIJZ)
 • dr. Špela Selak (NIJZ)
 • izr. prof. dr. Branko Lobnikar (UM, FVV)
 • doc. dr. Kaja Prislan (UM FVV)
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič (FZAB)
 • izr. prof. dr. Mirna Macur (FZAB)

Cilji projekta: 

 • Natančneje ugotoviti razširjenost nasilja nad zaposlenimi v zdravstvenem varstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje za prepoznavanje nasilnega vedenja in ustrezno ukrepanje;
 • Pripraviti model funkcionalnega izobraževanja prepoznavanja nasilnega vedenja in ustreznega ukrepanja;
 • Izvesti pilotni projekt funkcionalnega usposabljanja in pridobiti preliminarne rezultate pilotnega projekta;
 • Pripraviti predlog ukrepov in rednega izobraževanja zaposlenih na področju obvladovanja nasilja.

Projekt bo sistematično analiziral stanje razširjenosti agresije v zdravstvenem varstvu in prinesel nova znanja na tem področju, uporabna tako v Sloveniji kot v tujini. Z namenom celostne obravnave problematike bo uporabljena kvalitativna in kvantitativna metodologija raziskovanja.


Rezultati projekta:


Projekt je sofinanciran s strani Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in Ministrstva za zdravje.

Ciljni raziskovalni projekt: Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Za dobro javno zdravje
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno
Tobačni in povezani izdelki

31. januar – Dan brez cigarete

Podrobno