JADECARE

JADECARE

Projekt skupnega ukrepanja za uvajanje integrirane, digitalno podprte oskrbe, ki je osredotočena na bolnika.

Ne spreglejte
Najnovejše
jadecare_logo
jelka_zaletel_nijz

Slovenski tim v JADECARE raziskuje in podpira uporabo pristopov, ki bodo zagotavljali, da se bodo nove JADECARE prakse izvajale tudi potem, ko bo projekt JADECARE že zaključen.

Jelka Zaletel, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: JADECARE – Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care

Uradna spletna stran projekta:  https://www.jadecare.eu/

Opis projekta:

Cilj projekta je podpora državam članicam pri krepitvi kapacitet zdravstvenih inštitucij za uspešno transformacijo zdravstvenega sistema s posebnim poudarkom na prehod v digitalno, integrirano, na osebo osredotočeno oskrbo, ter podpora pri prenosu dobrih praks na tem področju.

Dodana vrednost projekta:

Razvoj modela financiranja integrirane, v zdravje populacije osredotočene oskrbe ob proučitvi štirih dobrih praks (ZZZS kot priključeni partner)

Oblikovanje vodiča za učinkovito implementacijo kakovostnih in vzdržnih praks.

Prenos znanja in izkušenj drugih držav s digitalizirane, integrirane, na posameznika osredotočene oskrbe.

Krepitev kapacitet NIJZ in ZZZS na področju delovanja na evropskem in meddržavnem nivoju.

Krepitev kapacitet NIJZ in ZZZS na področju sodelovanja z drugimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji.

Pridobivanje in krepitev mednarodnih kontaktov ter okrepljeno vključevanje v mrežo ekspertov na področju digitalizacije v zdravstvu, integrirane oskrbe in na osebo osredotočene oskrbe ter pri implementaciji rezultatov evropskih projektov v nacionalne politike in mehanizmov za zagotavljanje njihove vzdržnosti.

Gradiva in rezultati projekta:

Poročila o štirih originalnih dobrih praksah, iz katerih izhajajo nove JADECARE prakse.

Osnovni elementi, ki podpirajo vzdržnost praks s prikazom »JADECARE Sustainability Framework«.

Poročila o treh »Policy Dialog« na področju razvoja in podpori vzdržnosti novim JADECARE praksam.

Vodič za učinkovito implementacijo kakovostnih in vzdržnih praks.

Poročila o rezultatih implementacije enaindvajsetih novih JADECARE praks, ki vključujejo tudi strategijo in akcijski načrt za zagotavljanje vzdržnosti.

 

Trajanje projekta: 1.10.2020 – 30.9.2023

Nosilna organizacija: Kronikgune, Institute for Health Services Reseach, Španija

Financiranje:  Projekt skupnega ukrepanja JADECARE je sofinanciran s strani Evropske unije, agencije HaDEA v okviru tretjega zdravstvenega programa (2014-2020).

Avtor fotografije vodje projekta: Miran Juršič

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Nalezljive bolezni

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino

Podrobno
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno