Aktualno

Spletno mesto NIJZ predstavlja vir podatkov in informacij, ki so podlaga za odločanje in ukrepanje posameznikov, strokovnjakov in zdravstvene politike.

Najnovejše

Članki

Klasifikacije in šifranti

Šifrant vrst zdravstvenih storitev (VZS)

Šifrant vrst zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS) je temeljni šifrant, ki ga uporabljamo za razvrščanje storitve v zdravstvu.

Nalezljive bolezni

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino

Koronavirus

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

V skladu z metodologijo spremljanja okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) zajemamo laboratorijsko potrjene primere z datumom izvida za pretekli dan. Na podlagi laboratorijske prijave se opravi še epidemiološko anketiranje, ki se navadno opravi na dan prijave, vendar ne vedno. Ker so podatki v stalnem procesu zbiranja in posodabljanja, je dnevna dinamika podatkov zato še toliko bolj izrazita. Zbrani podatki do vključno preteklega dne se osvežijo vsak dan do 10. ure.

Nenalezljive bolezni

EUROHELICAN – raziskava

Preprečevanje raka želodca z iskanjem in zdravljenjem okužbe s Helicobacter pylori.

Podatki

Vzgoja za zdravje skupin (VZSK)

Vzgoja za zdravje (besedna zveza vzgoja za zdravje, nadomešča zdravstveno vzgojo kot se jo uporablja v zakonskih aktih) je opredeljena kot proces učenja z oblikovanjem pozitivnih stališč, navad ali vedenja posameznika, skupine ali populacije.

Cepljenje

Spremljanje precepljenosti (deleža cepljenih)

NIJZ vsako leto pripravi analizo izvajanja cepljenja v RS z namenom ugotavljanja precepljenosti proti posameznim nalezljivim boleznim.

Podatki

Kakovost podatkov SZBO

Kakovost in celovitost zbranih podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah sta ključni sestavini za nadaljnje analize teh podatkov ter uporabo rezultatov analiz za načrtovanje izboljšav zdravstvenega sistema in storitev tudi v praksi.

Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo v pomladanske mesece.

Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023

Podatki

Koledar objav za leto 2023

Napovedane objave podatkov v letu 2023 so prikazane v spodnji tabeli.

Podatki

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Prenovljen sistem spremljanja zunajbolnišničnih obravnav SZBO vključuje zbiranje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah in s tem podatke o zdravju ter zdravstvenem varstvu prebivalstva z namenom načrtovanja in upravljanja sistema zdravstvenega varstva, vključno s statističnim in raziskovalnim namenom.

NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Tobačni in povezani izdelki

31. januar – Dan brez cigarete

Dan brez kajenja naj postane življenje brez kajenja

NIJZ

Reitox mreža

Mrežo Reitox sestavlja 29 nacionalnih točk (NFP – National Focal Point) v 27 državah članicah EU, Turčiji in Norveški ter kontaktna točka pri Evropski komisiji. NFP – iz katerih agencija za droge črpa večino svojih podatkov – zbirajo in analizirajo nacionalne informacije o prepovedanih drogah, pri čemer se opirajo na različne sektorje, vključno z zdravstvom, […]

Izobraževanja

Seminar iz kakovosti in varnosti v zdravstvu, socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike

Podatki

Povpraševanje po podatkih

Če na naših straneh niste našli želenega, vas vabimo, da nam svoja vprašanja sporočite preko statistične pisarne.

Za dobro javno zdravje
Nalezljive bolezni

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino

Podrobno
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno