Equal-Life

Equal-Life

Early Environmental quality and life-course health effects

Ne spreglejte
Najnovejše
Equal Life

Naslov projekta: EQUAL-LIFE

Uradna spletna stran projekta: https://www.equal-life.eu/en

Opis projekta: Projekt Equal-Life je namenjen razvoju in testiranju podatkov o kombinirani izpostavljenosti otrok in oceni vpliva te izpostavljenosti na otrokovo duševno zdravje in razvoj. Pri tem bodo uporabljeni novi pristopi za oceno več-modalne izpostavljenosti. Kombinacija podatkov obstoječih kohortnih študij z novimi viri podatkov bo zagotovila vpogled v fizične in socialne vidike izpostavljenosti, ki do sedaj niso bili obravnavani. To bo izvedeno na različnih ravneh in v različnih časovnih okvirih, pri čemer bomo upoštevali porazdelitev izpostavljenosti po socialnih skupinah na podlagi spolne, etnične in socialne ranljivosti.

Projekt deluje v desetih delovnih sklopih:

  • Prvi sklop je na menjen mehanizmom prepoznavanja povezave med eksposomom in zgodnjimi znaki duševnega zdravja.
  • Drugi sklop je posvečen notranjemu eksposomu, to je odkrivanju markerjev/označevalcev bolezni oziroma sprememb v vedenju in kognitivnih sposobnostih.
  • Tretji sklop zajema preučevanje zunanjega eksposoma, to je okolja in njegovih vplivov na zdravje otrok in mladostnikov.
  • Četrti sklop obravnava socialni eksposom, to je ekonomsko in družbeno okolje, ki vpliva na zdravje.
  • Peti sklop je posvečen multimodalnemu zbiranju in bogatenju eksposom podatkov. S tem so mišljeni podatki, ki jih dobimo z družbenimi omrežji, javnimi razpravami, debatnimi spletnimi stranmi in podobno.
  • Šesti sklop zajema analizo in modelirane podatkov.
  • Sedmi sklop prav tako zajema analizo in modeliranje podatkov, vendar gre v tem primeru za integrirano izpostavljenost z uporabo podatkov različnih kohortnih študij.
  • Osmi sklop vključuje sodelovanje deležnikov in razvoj omilitvenih ukrepov oziroma priporočil. Predvideva se vzpostavitev mreže deležnikov in učinkovit dialog med znanostjo in politikami.
  • Deveti sklop bo pripravil orodja, izobraževanje in materiale za ozaveščanje. Obstoječa in nova gradiva bomo prevajali in jih objavili na spletni strani projekta.
  • Deseti sklop pa zajema upravljanje projekta, reševanje etičnih vprašanj in diseminacija.

Equal-Life je petleten projekt vreden 194.421.96,25 €. Osnovan je na konzorciju 20 partnerjev z multidisciplinarnim znanjem in izkušnjami iz 11 držav.

Trajanje projekta: 01.01.2020 – 31.12.2024

Financiranje: Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru pogodbe št. [874724].

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi. 

Za dobro javno zdravje
Nalezljive bolezni

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino

Podrobno
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno