Equal-Life

Equal-Life

Early Environmental quality and life-course health effects

Ne spreglejte
Najnovejše
Equal Life

Naslov projekta: EQUAL-LIFE

Uradna spletna stran projekta: https://www.equal-life.eu/en

Opis projekta: Projekt Equal-Life je namenjen razvoju in testiranju podatkov o kombinirani izpostavljenosti otrok in oceni vpliva te izpostavljenosti na otrokovo duševno zdravje in razvoj. Pri tem bodo uporabljeni novi pristopi za oceno več-modalne izpostavljenosti. Kombinacija podatkov obstoječih kohortnih študij z novimi viri podatkov bo zagotovila vpogled v fizične in socialne vidike izpostavljenosti, ki do sedaj niso bili obravnavani. To bo izvedeno na različnih ravneh in v različnih časovnih okvirih, pri čemer bomo upoštevali porazdelitev izpostavljenosti po socialnih skupinah na podlagi spolne, etnične in socialne ranljivosti.

Projekt deluje v desetih delovnih sklopih:

  • Prvi sklop je na menjen mehanizmom prepoznavanja povezave med eksposomom in zgodnjimi znaki duševnega zdravja.
  • Drugi sklop je posvečen notranjemu eksposomu, to je odkrivanju markerjev/označevalcev bolezni oziroma sprememb v vedenju in kognitivnih sposobnostih.
  • Tretji sklop zajema preučevanje zunanjega eksposoma, to je okolja in njegovih vplivov na zdravje otrok in mladostnikov.
  • Četrti sklop obravnava socialni eksposom, to je ekonomsko in družbeno okolje, ki vpliva na zdravje.
  • Peti sklop je posvečen multimodalnemu zbiranju in bogatenju eksposom podatkov. S tem so mišljeni podatki, ki jih dobimo z družbenimi omrežji, javnimi razpravami, debatnimi spletnimi stranmi in podobno.
  • Šesti sklop zajema analizo in modelirane podatkov.
  • Sedmi sklop prav tako zajema analizo in modeliranje podatkov, vendar gre v tem primeru za integrirano izpostavljenost z uporabo podatkov različnih kohortnih študij.
  • Osmi sklop vključuje sodelovanje deležnikov in razvoj omilitvenih ukrepov oziroma priporočil. Predvideva se vzpostavitev mreže deležnikov in učinkovit dialog med znanostjo in politikami.
  • Deveti sklop bo pripravil orodja, izobraževanje in materiale za ozaveščanje. Obstoječa in nova gradiva bomo prevajali in jih objavili na spletni strani projekta.
  • Deseti sklop pa zajema upravljanje projekta, reševanje etičnih vprašanj in diseminacija.

Equal-Life je petleten projekt vreden 194.421.96,25 €. Osnovan je na konzorciju 20 partnerjev z multidisciplinarnim znanjem in izkušnjami iz 11 držav.

Trajanje projekta: 01.01.2020 – 31.12.2024

Financiranje: Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru pogodbe št. [874724].

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi. 

Za dobro javno zdravje
Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023

Podrobno
Koronavirus

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Zimski športi in rekreacija

Podrobno