Dober tek, študent!

Dober tek, študent!

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Dober tek, študent!

Naziv programa: Nadgradnja razvoja trajnostnega modela strokovne podpore študentski prehrani

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v juniju 2022 kandidiral na Javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja s programom »Nadgradnja razvoja trajnostnega modela strokovne podpore študentski prehrani – Dober tek, študent!«. Dober tek, študent! predstavlja trajnostno naravnan program strokovne podpore udejanjanju Smernic zdravega prehranjevanja za študente.

Projekt je nadaljevanje uspešno izvedenega projekta, delo na tem področju želimo nadaljevati. Z razvitim simbolom Prava izbira bomo nadaljevali s promocijo in uveljavljanjem sistema za oblikovanje zdrave ponudbe ter tako čim širšemu krogu gostincev omogočili izpostavitev višje kakovosti njihove ponudbe, potrošnikom pa lažjo prepoznavo in izbiro kakovostne ponudbe.

S programom želimo doseči naslednje cilje:

  • omogočiti gostinskim ponudnikom (praktična) prehranska usposabljanja, možnost nadgradnje ponudbe in s tem večje prepoznavnosti zdravju koristnejše ponudbe ter pripraviti prehranska priporočila po meri ponudnikov,
  • povečati razpoložljivost, zanimanje ter lažjo prepoznavnost prehransko ustreznejših izbir v okviru gostinske ponudbe,
  • spodbuditi in povečati zdrav način prehranjevanja zunaj doma ter uvesti sistem označevanja prehransko ustreznejše gostinske in turistične ponudbe ter uveljaviti merila zdravega prehranjevanja v okviru javnega razpisa za ponudnike subvencionirane študentske prehrane.

Pri razvoju programa bo posebna pozornost posvečena:

  • preučitvi potreb študentov in potrošnikov pri izbiri ponudbe in ugotovitvi dejavnikov, ki bi ponudnike hrane usmerjali k bolj zdravi ponudbi,
  • razvoju pristopa in pilotnega testiranja strokovnega spremljanja prehrane pri ponudnikih ter izvedbi strokovnega spremljanja,
  • izvajanju teoretičnih in praktičnih usposabljanj ponudnikov prehrane ter prilagajanju ponudbe veljavnim smernicam,
  • podeljevanju simbola Prava izbira za prehransko ustreznejšo ponudbo z razširitvijo na čim več zainteresiranih gostinskih in turističnih ponudnikov,
  • izvajanju strokovne podpore študentom inšpektorjem in komisiji za študentsko prehrano.

Opis projekta

Pri projektu bomo preučevali potrebe in dejavnike, ki bi ponudnike hrane usmerjali k bolj zdravi ponudbi (izvedba fokusnih skupin, poglobljeni intervjuji) ter študente k bolj zdravim izbiram (anketa med študenti).

Razvijali bomo pristop in pilotno testiranje strokovnega spremljanja prehrane pri ponudnikih ter izvedbo strokovnega spremljanja na primernem vzorcu ponudnikov.

Izvajali bomo teoretična in praktična usposabljanja ponudnikov študentske prehrane ter opravljali promocijo in evalvacijo priročnika za gostince – Zakuhajmo pravo izbiro – z namenom prilagajanja ponudbe veljavnim smernicam.

Rekrutirali bomo ponudnike, ocenjevali ponudbe po kriterijih in podeljevali simbol Prava izbira za prehransko ustreznejšo ponudbo z razširitvijo tudi na ostale gostinske in turistične ponudnike (zdravilišča, hoteli, restavracije, delavske menze, ipd.).

Izvajali bomo strokovne podpore študentom inšpektorjem in komisiji za študentsko prehrano z namenom prilagajanja ponudbe veljavnim smernicam ter uveljavitve meril zdravega prehranjevanja v okviru javnega razpisa za ponudnike subvencionirane študentske prehrane s povečevanjem deleža kakovostnih lokalno in ekološko pridelanih živil.

Ozaveščali bomo deležnike (ponudnike, zavode, uporabnike ter širšo javnost) ter študente o pomenu zdrave izbire tudi pri ponudnikih subvencioniranih študentskih kosil.

Dodana vrednost

Projekt prispeva k izboljšanju kakovost subvencionirane študentske prehrane in zdravemu prehranjevanju študentov.

Namen je povečati zdravju koristno in prehransko ustreznejšo gostinsko ponudbo, ki je pomembna za ohranjanje zdravja študentov in drugih skupin prebivalcev ter povišati delež ozaveščenih študentov, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje.

Želimo zmanjšati neenakosti za študente z različnim socialno-ekonomskim položajem in povečati delež prebivalcev, ki se zdravo prehranjuje.

Povečati želimo število ponudnikov prehransko ustreznejših obrokov in živil z manj sladkorja, soli, nasičenih maščob ter večjo vsebnostjo prehranskih vlaknin.

Izboljšati želimo tudi delež ozaveščene splošne populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje, in povečati delež prebivalcev, ki je obveščen o problemu debelosti kot posledici pasivnega in sedečega načina življenja.

Pričakovani rezultati in gradiva

Vzpostavili bomo projektno skupino in koordinacijo projekta.

Skupaj s partnerji bomo načrtovali in izvajali informiranje ter obveščanje zainteresirane javnosti.

Skupaj s partnerji bomo izvedli posnetek stanja prehrane in dejavnikov, ki vplivajo na prehranjevanje študentov ter preverili spodbujevalne in zaviralne dejavnike pri ponudnikih.

Skupaj s partnerji bomo razvili pristope ter kriterije za spremljanje prehrane pri ponudnikih prehrane in izvajali usposabljanja za ponudnike (teoretični in praktični sklop).

Pripravili bomo prenovljen priročnik za gostince (Zakuhajmo pravo izbiro) in ga promovirali med potencialnimi uporabniki.

Pridobili bomo nove gostinske in turistične ponudnike za sodelovanje v programu (zdravilišča, hoteli, restavracije, delavske menze, ipd.) in jim skupaj s partnerji podelili simbol Prava izbira.

Študentom, inšpektorjem in komisiji bomo zagotavljali celovito strokovno podporo.

Partnerji v programu: Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT)

Podporniki programa: Študentska organizacija Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Turistično gostinska zbornica Slovenije

Trajanje projekta: 16. 11. 2022–17. 11. 2025

Nosilec projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Kontakt: kuhajmo_zdravo@nijz.si, veronika.pralica@nijz.si

MZ

Prava izbira

Brezplačna delavnica o pripravi zdravih obrokov

Prava izbira je nov simbol, razvit za označevanje višje kakovosti v gostinski ponudbi. Namenjen je vsem zainteresiranim gostinskim ponudnikom (restavracije, hoteli, gostišča, študentske menze ipd.), da izpostavijo svojo ponudbo. Simbol se dodeli menijem, ki imajo dodano vrednost, vezano na uravnoteženo sestavo, kakovost izbranih surovin ter izbrane postopke priprave.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.


Prehransko ugodnejša ponudba obrokov

NIJZ v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje veliko pozornosti namenja kakovosti subvencionirane študentske prehrane, ozaveščanju študentov glede izbire zdravju bolj koristne ponudbe, ponudnikom pa pri njenem zagotavljanju omogočamo stalno strokovno podporo.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.

 

 

Za dobro javno zdravje
Čakalne dobe

Tedenska poročila o čakalnih dobah

Podrobno
Območna enota Celje

Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v regiji Celje v letu 2023

Podrobno
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno