Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.01.2021

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

18.12.2020

Vzgoja za zdravje skupin (VZSK)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

16.12.2020

Spremljanje bolnišničnih obravnav

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

10.12.2020

Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (ZUBSTAT)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

27.11.2020

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

20.11.2020

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

20.11.2020

Bolniški stalež

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

19.11.2020

Obravnave na rehabilitaciji

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

16.11.2020

Fetalne smrti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

16.11.2020

Perinatalni informacijski sistem

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

30.09.2020

Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

14.08.2020

Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Preberi več