Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

29.11.2022

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

29.11.2022

Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost (NOST)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

28.11.2022

Bolniški stalež

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

23.11.2022

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

SKUPNI DEL spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (SZBO-SKUP)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

Fetalne smrti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

Preventivno zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti splošne in družinske medicine (PZVO)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav poškodb in zastrupitev na primarni in specialistični ravni (POZA)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.09.2022

Spremljanje obravnav v patronažnem zdravstvenem varstvu (PATR)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

05.09.2022

Zbirka podatkov o umrlih osebah

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

02.09.2022

Prijava poškodbe pri delu

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

22.08.2022

Vzgoja za zdravje skupin (VZSK)

Preberi več