Podatkovne zbirke in raziskave

Izvajalci zdravstvene dejavnosti in RIZDDZ

Podatkovne zbirke in raziskave

Nacionalni inštitut za javno zdravje skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva vodi Evidenco gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov (NIJZ 16). Informacijska rešitev za podporo zbirki ima naziv Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ).  

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 01.06.2022
Objavljeno: 01.06.2022

Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)

Namen zbirke je načrtovanje in spremljanje mreže javne zdravstvene službe, načrtovanje in spremljanje gibanja zdravstvenega kadra ter izvajanje sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.


Pravne podlage za obdelavo podatkov

Vzpostavitev zbirke: 23. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2, Ur. l. RS, št. 23 / 05), Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00), Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45 / 95), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9 / 92), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 36 / 04),Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 36 / 04), Pravilnik o zdravniških licencah (Ur. l. RS, št. 109 / 99), Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Ur. l. RS, št. 83 / 97),Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33 / 04), Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU, Ur. l. RS, št. 86/2002), Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 82 / 04).

Uporabniki podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:

  • Ministrstvo za zdravje RS,
  • ZZZS,
  • zdravniška zbornica,
  • lekarniška zbornica,
  • javni zdravstveni zavodi,
  • zasebni zdravstveni delavci,
  • druge javne in zasebne pravne in fizične osebe, pri katerih se izvaja zdravstveno varstvo,
  • lekarne.

Metodološka gradiva

METODOLOŠKA NAVODILA
Metodološka navodila 2.2, od maja 2018 naprej
Metodološka navodila 2.1, od junija 2017 naprej
Metodološka navodila 1.08, od leta 2014 naprej

PRVI VPIS IZVAJALCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V RIZDDZ
Za prvi vpis izvajalca zdravstvene dejavnosti v RIZDDZ je potrebno priložiti kopijo dovoljenja MZ za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter izpolniti obrazca NIJZ-SL3 (prijava izvajalca) in NIJZ-SL2 (prijava zaposlitev zdravstvenih delavcev). Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete na skrbnika na pristojni območni enoti NIJZ. Skrbnika poiščite glede na sedež izvajalca (kontakti spodaj).

PRVI VPIS ZDRAVNIKOV, ZOBOZDRAVNIKOV IN FARMACEVTOV
Za prvi vpis zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov v RIZDDZ je potrebno izpolnjen obrazec NIJZ-SL2 poslati po pošti na naslov: NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, opremljeno z oznako »osebni podatki«.
Navodila za prvi vpis v register zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov, od 1. 1. 2014 naprej
Kontaktna oseba: Helena Malnar (helena.malnar@nijz.si; 01 2441 418)

OBRAZCI
* Obrazec NIJZ-SL1,  Izpolnjevanje obrazca NIJZ-SL1
Obrazec se uporablja za vnos podatkov o zmogljivosti VZD, odjave in spremembe VZD.

* Obrazec NIJZ-SL2Izpolnjevanje obrazca NIJZ-SL2
Obrazec se uporablja za vse prijave, odjave in spremembe podatkov zaposlenih.

* Obrazec NIJZ-SL3
Obrazec se uporablja za registracijo izvajalcev, novih lokacij in novih VZD.

* Obrazec NIJZ-SL4,  Izpolnjevanje obrazca NIJZ-SL4
Obrazec se uporablja za vodenje stanja pripravnikov ob letnem poročanju.

* Obrazec NIJZ-SL5 – .doc oblika, Obrazec NIJZ-SL5 – .xls oblika,  Izpolnjevanje obrazca NIJZ-SL5
Obrazec se uporablja za vodenje številčnega stanja delavcev in pripravnikov z izobrazbo zdravstvene smeri v nezdravstveni organizaciji.

KONTAKTNE OSEBE za RIZDDZ:

Glede na sedež izvajalca se za vsa vprašanja obrnite na na skrbnika RIZDDZ na pristojni območni enoti NIJZ.

NIJZIme in priimekE-poštaTel. številka
ZPCVili Prodanvili.prodan@nijz.si01 244-1452
ZPCDavid Breznikardavid.breznikar@nijz.si01 244-1445
ZPC *Helena Malnar *helena.malnar@nijz.si01 244-1418
OE CeljeTatjana Škornik Tovorniktatjana.skornik-tovornik@nijz.si03 425-1141
OE CeljeMarjeta Peperkomarjeta.peperko@nijz.si03 425-1205
OE Nova GoricaMarjana Hladnikmarjana.hladnik@nijz.si05 330-8626
OE KoperIrena Majcan Kopilovićirena.majcan-kopilovic@nijz.si05 663-0823
OE KranjDarja Zupandarja.zupan@nijz.si04 201-7194
OE LjubljanaMiloš Makivićregister.ljubljana@nijz.si01 586-3912
OE LjubljanaAnja Perko Valičregister.ljubljana@nijz.si01 620-3658
OE MariborPolona Kovačičpolona.kovacic@nijz.si02 460-2353
OE Murska SobotaSabina Bagarsabina.bagar@nijz.si02 530-2130
OE Novo mestoTea Kordištea.kordis@nijz.si07 393-4195
OE Ravne na KoroškemIrena Ferlinirena.ferlin@nijz.si02 870-5610
* Prvi vpis zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov

 


Klasifikacije in šifranti

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)
Šifrant VZD je temeljni šifrant, ki ga uporabljamo za razvrščanje poslovnih subjektov v zdravstveni dejavnosti. Šifrant je izdelan in usklajen na nacionalni ravni med Ministrstvom za zdravje (MZ), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

RIZDDZ šifranti, verzija 3,  datum verzije 31. 5. 2022
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.

RIZDDZ šifranti, verzija 2.1,  datum verzije 10. 7. 2020
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.

RIZDDZ šifranti, verzija 2,  datum verzije 6. 10. 2017
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.


Podatki

NIJZ podatkovni portal – https://podatki.nijz.si (5 Viri v zdravstvu / 1 Izvajalci zdravstvene dejavnosti)

Mesečni izvlečki iz Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov – podatki o izvajalcih (pravnih osebah)

Navodila za elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 8. Viri v zdravstvu (organizacijski, kadrovski in drugi viri)

RIZDDZ prispevek za SDMI2016: BPI se poslavlja, prihaja RIZDDZ – Špela Urh Popovič, Jana Gaspari, Vesna Lešnik Štefotič, Duško Božič


Obvestila

Prerazporejanje zdravstvenih tehnikov na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, 29. oktober 2019
V letošnjem letu se je začel realizirati 38. člen prehodnih in končnih določb  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17). Navedeni člen tehnikom in tehnicam zdravstvene nege omogoča priznanje z delom pridobljenih poklicnih kompetenc in v primeru izpolnjevanja pogojev tudi formalno prerazporeditev na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester. Za zdravstvene tehnike, prerazporejene na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, je v RIZDDZ potrebno urediti podatke.
Več navodil za urejanje podatkov v RIZDDZ glej v prilogi >>>.


Uvedba Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ), 10. oktober 2016
V letu 2015 je bila v okviru projektov eZdravje razvita aplikacija RIZDDZ, ki je namenjena urejanju in uporabi registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. RIZDDZ je nasledil prejšnjo Bazo podatkov izvajalcev (BPI).
Veliko poudarka pri razvoju aplikacije je bilo namenjenega spremembam procesov in postopkov pri zajemu in uporabi podatkov. Osnovno izhodišče pri oblikovanju rešitve je namreč sledilo priporočilu, da se podatke zajema na mestih, kjer ti nastajajo. Nova rešitev tako omogoča neposredno urejanje podatkov za katere so zadolženi izvajalci zdravstvene dejavnosti, MZ, zbornice in druge strokovne organizacije za izvajanje javnih pooblastil na področju zdravstva. S tem se poenostavljajo postopki zakonsko predpisanega posredovanja podatkov v zbirko.
Aplikacija je razvita kot portalska spletna aplikacija, ki je z ustreznim pooblastilom in digitalnim certifikatom na voljo različnim deležnikom v zdravstvu. Dosedanjim uporabnikom BPI je v produkcijskem delovanju na razpolago od oktobra 2016. V prihodnosti bo za urejanje in uporabo podatkov na razpolago tudi ostalim deležnikom v zdravstvu.
Vključevanje ostalih deležnikov v uporabo aplikacije se bo izvajalo postopoma. V prehodnem obdobju za vse uporabnike, ki še niso vključeni v uporabo aplikacije, podatke v registru ureja NIJZ.
Več podrobnosti v prispevku “RIZDDZ_prispevek_za_SDMI2016”.

Za dobro javno zdravje
Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023

Podrobno
Koronavirus

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Zimski športi in rekreacija

Podrobno