Duševno zdravje

Izšel je povzetek publikacije Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji

Duševno zdravje

Izšel je povzetek obsežne monografije Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji, ki smo jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdali lansko leto. Monografija je prosto dostopna na spletnih straneh inštituta.

 

Zadnje posodobljeno: 22.07.2019
Objavljeno: 22.07.2019

Namen povzetka publikacije je, da bi vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroci in mladostniki, vsem, ki soustvarjajo boljše pogoje za duševno zdravje otrok in mladostnikov in vsem, ki jih to področje iz kakršnega koli razloga zanima, na enem mestu in v zelo strnjeni obliki ponudili verodostojne informacije in podatke o stanju na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

V povzetku publikacije so v tekstovni in grafični obliki povzeta ključna sporočila in ugotovitve na omenjenem področju, ki izhajajo iz podatkov obdobnih presečnih populacijskih raziskav in zdravstvenih podatkovnih zbirk. Poglavja v publikaciji si sledijo tako, da bralca postopno uvedejo v področje, saj so najprej predstavljene vsebine pozitivnega duševnega zdravja, nato negativnega duševnega zdravja z bolj natančnim prikazom izbranih vsebin in na koncu povzetek predlogov ukrepov, ki smiselno zaokrožijo celoto.

Prikazane ugotovitve predstavljajo izhodišče in usmerjevalnik za oblikovanje večnivojskih ukrepov na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov, zato upamo, da bodo dosegli vse, ki so tako ali drugače dejavni na tem področju.

Dostop do povzetka publikacije je na naslednji povezavi.

Dostop do celotne monografije je na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Preprečevanje poškodb

Zimski športi in rekreacija

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Čelade za različne aktivnosti

Podrobno
Območna enota Murska Sobota

Likovni natečaj na temo spodbujanja nekajenja, »Goreče sporočilo: svobodni!«

Podrobno