Z znanjem do boljšega zdravja

Varno uživanje sadja in zelenjave v poletnih dneh

07. 07. 2016
V vročih poletnih dneh je pomembno, da si zagotovimo zadostno količino tekočine. Priporoča se uživanje več manjših dnevnih obrokov, ki ne preobremenijo naše presnove.

Poleti uživajmo sezonsko sadje in zelenjavo, ki je sveže in polno dozorelo z obilico vitaminov. Sadje in zelenjava imata v vsakodnevni prehrani velik pomen. Vsebujeta vodo, minerale, vitamine, vlaknine, beljakovine …

Do nedavnega je veljalo, da sta sadje in zelenjava najbolj varni skupini živil glede okužb in zastrupitev z živili pri ljudeh. Okužbe in zastrupitve pri ljudeh pa niso povezane le z uživanjem mesa, mlečnih izdelkov in drugih hitro pokvarljivih živil. Tudi uživanje sadja in zelenjave lahko predstavlja vir tveganj za zdravje, zlasti, ko gre za uživanje porcioniranega, predpakiranega in v naprej pripravljenega sadja in zelenjave.

Surovo sadje in zelenjava se lahko onesnažita že na polju in sadovnjaku, med pobiranjem pridelka, pri postopkih shranjevanja, prevozu in prodaji ter pri potrošniku. Sadje in zelenjava sta lahko onesnažena z mikroorganizmi, kemikalijami ali tujki. Najpogostejši vzrok okužb ali zastrupitev s sadjem in zelenjavo so mikroorganizmi (mikrobiološki dejavniki tveganja), kot so bakterije, virusi in paraziti.

Priporočila za večjo varnost pri uživanju sadja in zelenjave

Nakupovanje

 • Poškodovanega, gnilega, plesnivega in uvelega sadja in zelenjave ne kupujemo.
 • Narezano očiščeno sadje in zelenjavo (melono, pakirano solato itd.) kupujemo le, če sta na pogled sveža, ustrezno pakirana in označena z označbami ter shranjena v hladilniku.

Ločevanje

 • Pri nakupovanju, prevozu in shranjevanju doma v hladilniku sadje in zelenjavo ločujemo od ostalih živil (npr. mesa).
 • Doma za rezanje surove zelenjave in sadja uporabljamo deske, namenjene le za rezanje sadja in zelenjave.

Shranjevanje

 • Sadje in zelenjavo tudi doma shranjujemo na primerni temperaturi in primernem prostoru, nedostopno škodljivcem
 • Kuhano ali narezano, olupljeno in očiščeno sadje in zelenjavo shranjujemo v hladilniku, pokrito in ločeno od drugih živil.

Čiščenje

 • Pred in po čiščenju sadja in zelenjave si temeljito umijemo roke.
 • Pred in po čiščenju sadja in zelenjave temeljito očistimo uporabljen pribor in opremo.
 • Sveže sadje in zelenjavo je treba oprati tudi preden ju olupimo, da ne bi z mikroorganizmi in kemijskimi onesnaževali, ki se nahajajo na površini lupine, pri lupljenju kontaminirali notranjosti sadja in zelenjave. Pri tem pazimo, da ne poškodujemo lupine.
 • Lupino sadeža očistimo oziroma operemo pod tekočo vodo. Tudi jagodičasto sadje, zeleno solato in druge vrste sadja in zelenjave, operemo pod curkom pitne vode, kar je bistveno bolj učinkovito od pranja z namakanjem.
 • Po čiščenju z vodo lahko nekatero sadje in zelenjavo osušimo z uporabo čistih papirnatih brisač.
 • Pri pranju sadja in zelenjave ne uporabljamo čistilnih sredstev!

Zavržemo:

 • Sadje in zelenjavo dvomljive kakovosti (gnilo, nagnito, plesnivo, uvelo).
 • Kuhano, narezano sadje in zelenjavo, namenjeno za uživanje, ki nista bila shranjena v hladilniku več kot dve uri.
 • Sadje in zelenjavo, ki sta bila v stiku s surovim mesom, piščančjim mesom ali ribami, in se kasneje ne bosta toplotno obdelala.