Neionizirna sevanja in radon

Uporaba solarijev med dijaki – zanimivosti iz raziskave

17. 06. 2016
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo spomladi 2015 izvedli spletno anketo »Uporaba solarijev med dijaki«. Z anketo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos dijakov srednjih šol v Sloveniji do zagorelosti in uporabe solarijev.

K sodelovanju smo povabili dijake tretjih in četrtih letnikov 100 naključno izbranih različnih srednjih šol oz. programov iz vseh zdravstvenih regij v Sloveniji. Ustrezno izpolnjenih anket je bilo 1447. 

Ugotovitve raziskave si lahko preberete na naslednji povezavi.