Z znanjem do boljšega zdravja

Revija Javno zdravje

Javno zdravje je revija, ki obravnava široko področje javnega zdravja. Njen namen je krepitev in povezovanje znanosti ter stroke na področju javnega zdravja.
Z novo revijo želimo ustvariti platformo za izmenjavo znanstvenih spoznanj, strokovnih izkušenj in mnenj o pomembnih temah na področju javnega zdravja. Vsebine, predstavljene v reviji, so namenjene raziskovalcem, strokovnjakom, ki se ukvarjajo z javnim zdravjem, snovalcem politik na različnih upravnih nivojih ter upravljavcem projektov, ki zadevajo zdravje prebivalstva. Uredništvo revije je predano ustvarjanju kakovostne publikacije z namenom krepitve znanosti in stroke ter povezovanje le-te na interdisciplinarnem področju javnega zdravja v Sloveniji kakor tudi širše.
Za več informacij o reviji vas vljudno vabimo, da pošljete vprašanja na elektronski naslov: jzdravje@nijz.si
ISSN 2591-0906

Aktualno

Spoštovani bralci revije Javno zdravje,

v letu 2019 bomo začeli prispevke v reviji objavljati takoj, ko bodo ti pripravljeni za objavo (t.i. continuous publishing model). To pomeni, da opuščamo izdajanje prispevkov zbranih po številkah. Vsi prispevki izdani znotraj enega leta, bodo zbrani v letnikih, ki bodo dostopni v spletnem arhivu revije Javno zdravje.

Kljub opustitvi izdajanja prispevkov v številkah, ohranjamo rubriki Metodološki pogovori in Perspektive. Tako kot do sedaj, bosta tudi v prihodnje izhajali dvakrat letno.

Prispevki na izbrano temo bodo objavljeni v posebnem tematskem razdelku. Obravnavana tema se bo spreminjala na letni osnovi. Tema, ki jo bodo obravnavali prispevki v letu 2019, bodo prva leta življenja.

Želim vam prijetno branje.

Matej Vinko, dr.med.

Odgovorni urednik revije Javno zdravje

Vabilo za prispevke

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji rokopisov za redno številko revije Javno zdravje.
Avtorje, ki se raziskovalno ali na praktični ravni ukvarjajo javnim zdravjem, vabimo, da svoje izsledke raziskav, izkušnje iz prakse, primere dobrih praks in razmišljanja delite z bralci revije Javno zdravje.
Sprejemamo izvirne in pregledne znanstvene članke, strokovne članke ter diskusijske prispevke.
Prosimo vas, da rokopise pošljete na elektronski naslov jzdravje@nijz.si.
V pričakovanju vaših prispevkov vas lepo pozdravljamo.


Aktualna številka revije Javno zdravje

Revija Javno zdravje od leta 2019 objavlja prispevke po modelu sprotnega objavljanja (continuous publishing model). Prispevki so objavljeni takoj, ko uspešno prestanejo recenzentski postopek, in zbrani v številki letnika, ki se zaključi s koncem koledarskega leta. 

IZVIRNI ZNANSTVENI PRISPEVKI:

ZBORNIK:

PREGLEDNI ZNANSTVENI PRISPEVKI:

STROKOVNI PRISPEVKI:

PERSPEKTIVE:


LANSKOLETNI PRISPEVKI:

IZVIRNI ZNANSTVENI PRISPEVKI:

PREGLEDNI ZNANSTVENI PRISPEVKI:

STROKOVNI PRISPEVKI:

  • Sporočilo prvega svetovnega dne varne hrane 2019 - Peter Raspor, Darja Barlič Maganja, Urška Blaznik, Bojan Butinar, Ivan Eržen, Matjaž Guček, Mojca Jevšnik, Tomaž Langerholc, Elizabeta Mičović, Blaža Nahtigale, Janez Posedi, Sonja Smole - Možina, Stanka Vadnjal

TEMATSKI PRISPEVKI:

METODOLOŠKI POGOVORI:

INTERVIJU:

ZBORNIK:

  • Skupaj za preprečevanje samomora - Saška Roškar, Alenka Tančič Grum, Onja Tekavčič Grad, Nuša Konec Juričič, Bogdan Dobnik, Anamarija Zavasnik, Vita Poštuvan, Tina Podlogar, Nina Krohne

Vse številke revije Javno zdravje so dostopne na povezavi.


Navodila za avtorje

Natančna navodila za avtorje lahko prenesete tukaj.

Katere vsebine sprejemamo?

V recenzentski postopek sprejemamo izvirne vsebine strokovnjakov javnega zdravja, klinične medicine, farmacije, sociologije, antropologije, psihologije, prava, ekonomije, zdravstvene informatike ter drugih ved, ki posredno ali neposredno obravnavajo zdravje prebivalstva. Doprinos vsebine k razumevanju, ohranjanju ali izboljševanju zdravja prebivalstva je  glavno merilo za objavo.

Katere vrste člankov sprejemamo?

Recenzentski postopek

Recenzentski postopek vodimo po visokih strokovnih in etičnih standardih. Vsak prispevek ocenijo neodvisni strokovnjaki po dvojno slepem postopku – identiteta avtorja je recenzentu prikrita in obratno. V reviji Javno zdravje stremimo k čim hitrejšemu in avtorjem prijaznemu recenzentskemu postopku.

Oddaja rokopisov

Rokopise pripravite skladno z navodili. Prispevke oddajte po elektronski pošti na naslov jzdravje@nijz.si. Hkrati pošljite po običajni pošti tudi izjavo o avtorstvu, ki zahtevajo lastnoročni podpis, na naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, za revijo Javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana.


Uredniški odbor

Odgovorni urednik

Matej Vinko, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Tehnična urednica

Erna Bric, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Uredniški odbor

Mario Fafangel, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Matjaž Krošel, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Andreja Kukec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Uršula Lipovec Čebron, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Igor Locatelli, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

Bojan Musil, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Mircha Poldrugovac, Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands

Andreja Rafaelič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Špela Selak, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Sonja Tomšič, Onkološki Inštitut Ljubljana

Nataša Verk, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Mitja Vrdelja, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Vesna Zadnik, Onkološki inštitut

Denis Opresnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Barbara Mihevc Ponikvar, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Dalibor Stanimirović, Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

Zahvala recenzentom za prispevke iz 1. in 2. letnika revije Javno zdravje.