Publikacije

Zdravstveni statistični letopis 2018

Zdravstveni statistični letopis Slovenije za leto 2018 obsega izčrpen pregled zdravstvenih statističnih podatkov in informacij temelječih na uveljavljenih podatkovnih zbirkah in poročevalskih sistemih v zdravstvu. Zdravstvene statistične podatke zbirajo in posredujejo izvajalci zdravstvenega varstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izobraževalne ustanove s področja zdravstva. Podatke o prebivalstvu nam je posredoval Statistični urad RS.

Različni vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije

Prehrana je pomemben dejavnik zdravja in dobrega počutja. Kaj in kako jemo, vpliva na naše zdravje skozi celotno življenje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo skupaj s partnerji projekta med prebivalci Slovenije izvedli nacionalno prehransko raziskavo, ki smo jo poimenovali SI.Menu 2017/18 in je del vseevropske raziskave o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah živil, ki jo na ravni EU usklajuje Evropska agencija za varnost hrane (EFSA).

Prikaz porabe bolnišničnih zdravil v Sloveniji

Prvič je pred vami celostna publikacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o porabi zdravil v bolnišnicah v Sloveniji. NIJZ od samega začetka spremlja porabo ambulantno predpisanih zdravil, v letu 2018 pa je prvič poskusno pripravil kratko poročilo o zdravilih, predpisanih v bolnišnicah v letu 2017. Podatke je pridobil preko Ministrstva za zdravje za nekatere bolnišnice za šest-mesečno obdobje, le v UKC Ljubljana so podatke pripravili za celotno leto 2017.

Ekomomske posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji v obdobju 2015-2017

V obdobju 2015-2017 so v Sloveniji neposredni in posredni stroški zaradi tveganega in škodljivega pitja alkohola, predstavljali 3% vseh izdatkov za zdravstvo. Rezultati potrjujejo, da je tvegano in škodljivo pitje alkohola eden od največjih javnozdravstvenih problemov v Sloveniji.

Pričakujemo dojenčka

Vodnik o nosečnosti, porodu in zgodnjem starševstvu.

Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (povzetek publikacije)

Publikacija, ki je pred vami, je povzetek obsežne monografije Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji, ki smo jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdali lansko leto. Izdelek je nastal z namenom, da bi vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki, vsem, ki soustvarjajo boljše pogoje za duševno zdravje otrok in mladostnikov in vsem, ki jih to področje iz kakršnega koli razloga zanima, na enem mestu in v zelo strnjeni obliki ponudili verodostojne informacije in podatke o stanju na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 

Okužba s HIV v Sloveniji

Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2019

Ožji nabor kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji

Stalno spremljanje kazalnikov o osebah z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 ter o bolnikih s sladkorno boleznijo, predstavlja osnovo za spremljanje učinkovitosti ukrepanja in napredka pri izvajanju in uresničevanju ciljev Nacionalnega programa obvladovanja sladkorne bolezni in za načrtovanje nadaljnjega ukrepanja.

Uporaba industrijske konoplje v živilih in tveganje za zdravje

Dopolnjeno zaključno poročilo o realizaciji predloženega programa dela na CRP raziskovalnem projektu (V3-1637) » Uporaba industrijske konoplje v živilih in tveganje za zdravje«
 

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018

Izšla je e-publikacija  Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018, ki prinaša vpogled v stanje na področju zdravja in z zdravjem povezanimi vedenji, med slovenskimi 11-, 13-, 15- in 17-letniki. Gre za izsledke mednarodne raziskave, ki se izvaja vsake 4 leta zdaj že v 49 državah.