Smernice za obravnavo klicenoscev pri delu z živili

Dokument z naslovom Smernice za obravnavo klicenoscev pri delu z živili (v nadaljevanju smernice) smo pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), z namenom pravilne in enotne obravnave klicenoscev v živilski dejavnosti. Temelj za smernice so strokovna merila in zakonski okvir, predvsem Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 82/03, 25/09).