Padci starejših odraslih - naraščajoči problem javnega zdravja

Publikacija je nastala v času, ko smo priča pospešenemu staranju prebivalstva, zaradi česar je pomembno, da politični odločevalci, načrtovalci intervencij, zdravstveni delavci in raziskovalci poznajo informacije o epidemiološki sliki padcev starejših odraslih in možnostih za njihovo preprečevanje. V publikaciji so nanizane epidemiološke značilnosti padcev starejših odraslih v Sloveniji in mednarodne primerjave, opisana so najnovejša dognanja o notranjih in zunanjih dejavnikih tveganja za padce in poškodbe, predstavljene sodobne smernice za presejanje in oceno tveganja pri starejših odraslih ter identificirane z dokazi podprte intervencije za preprečevanje padcev.