Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. junij 2019

  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 6. 2019 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 1,2 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 10,8 dni več.
  • Tako pri prvih pregledih, kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, se je v primerjavi z enakim dnem preteklega leta, skupno število čakajočih povečalo. Pri pregledih za 3,8% pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 16,7%.
  • Nad dopustno dolgo čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 6. 2019 čaka 31.495 oseb, kar pomeni 3.434 oziroma 9,8 % čakajočih manj kot na isti dan preteklega leta in 2.907 oziroma 8,45% manj kot na prvi dan preteklega meseca.
  • Nad dopustno čakalno dobo  za 379 izbranih terapevtsko-diagnostičnih storitev na dan 1. 6. 2019 čaka 31.495 oseb, kar pomeni 3.479 oziroma 8,5 % čakajočih manj kot na prvi dan preteklega meseca in 778 oziroma 2,02% manj kot na prvi dan preteklega meseca.
  • Največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«.
  • Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 67 % vseh čakajočih, kar je 5% manj, kot na isti dan preteklega meseca. Pri ostalih zdravstvenih storitvah je delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo padel iz 72% na 53 %.
  • Na naboru 25 prvih pregledov izvajalci zdravstvenih storitev v 37% ponujajo točne termine, v 57% okvirne termine ter v 6% proste sprejeme brez čakalnih dob. Pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa na naboru 379 storitev izvajalci v 24% seznamov ponujajo točen termin v 70% okvirni termin ter v 6% prost sprejem brez čakalnih dob.