Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. avgust 2019

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 8. 2019 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 6 dni več kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 4 dni več.

• Tako pri prvih pregledih, kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, se je v primerjavi z enakim dnem preteklega leta, skupno število čakajočih povečalo. Pri pregledih za 3,9%, pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 10,7%.

• Nad dopustno dolgo čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 8. 2019 čaka 34.765 oseb, kar pomeni 2.445, oziroma 6,6% čakajočih manj, kot na isti dan preteklega leta in 1.718, oziroma 5,2% več, kot na prvi dan preteklega meseca.

• Nad dopustno čakalno dobo za 379 izbranih terapevtsko-diagnostičnih storitev na dan 1. 8. 2019 čaka 40.832, kar pomeni 2.449 oziroma 5,7% čakajočih manj, kot na isti dan preteklega leta in 1.718, oziroma 4,4% več, kot na isti dan preteklega meseca.

• Največ vrst zdravstvenih storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kar velja tako za prve preglede, kot ostale terapevtsko-diagnostične postopke.

• Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 73 % vseh čakajočih, kar je 1% manj, kot na isti dan preteklega meseca. Pri ostalih zdravstvenih storitvah delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo znaša 57%, kar je 2% manj, kot isti dan preteklega meseca.