Cepljenje - za splošno javnost

Projekt Vakcinet

24. 11. 2017
NIJZ podpira Vakcinet, projekt Društva študentov medicine Maribor, ki je bil ustanovljen z namenom, da pomaga širiti znanje in aktualne informacije o cepljenju in cepivih ter z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomenu cepljenja.

V želji, da pomen cepljenja približajo čim večjemu številu ljudi, študenti medicine iz Maribora pod okriljem projekta Vakcinet organizirajo predavanja o cepljenju. Tako sodelujejo v sklopu Šole za starše v ZD Adolfa Drolca, sodelujejo s srednjimi šolami, kjer dijakom predavajo tako o delovanju in pomenu imunskega sistema, kot o delovanju cepiv, v roku enega leta od ustanovitve projekta pa tudi že prejemajo vabila s strani osnovnih šol, kjer so staršem predavali o pomenu cepljenja otrok proti okužbam s HPV.

»Vsekakor si želimo, da bi s svojimi aktivnostmi povedali ljudem, zakaj je cepljenje pomembno in jih spodbudili, da se odločajo tudi za neobvezna cepljenja, vendar nam to lahko uspe le, če bomo kot (bodoči) zdravniki znali postaviti tudi dober zgled.« pravi Maja Prah, vodja projekta. Tako so v začetku novembra študenti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru izpeljali dogodek Skupaj nad gripo, katerega rezultat je 57 % precepljenost mariborskih študentov medicine proti gripi. Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru svojim študentom že več let omogoča, da se brezplačno cepijo proti gripi, da pa bi bilo cepljenje za študente še bolj dostopno, se izvaja v prostorih fakultete ob pomoči Enote za bolnišnične okužbe UKC Maribor in pod koordinatorstvom NIJZ z območne enote Maribor.

Ob uspešno zaključenem projektu Skupaj nad gripo pa prodekanja za študentska vprašanja MF UM, Živa Ledinek, dodaja: »V prihodnje že načrtujemo več izobraževalnih dogodkov, namenjenih tako študentom medicine kot študentom zdravstvene nege, s katerimi želimo nadgrajevati naše znanje o cepljenju in ob pomoči mentorjev bolje razumeti problematiko cepljenja, s katero se srečujemo v Sloveniji. Imamo ogromno idej in načrtov in verjamem, da nam jih bo ob vsej pomoči, ki smo je deležni s strani naše fakultete in s strani NIJZ uspelo izpeljati.«