Z znanjem do boljšega zdravja

Preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju

20. 04. 2020
(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04, 35/04, 26/06 in 92/06 - 9. člen)

Hišno vodovodno omrežje (HVO) in legionele med epidemijo COVID-19

Zaprtje stavb, delov stavb ali njihova omejena uporaba lahko poveča tveganje za rast legionel v HVO in drugih vodnih sistemih oz. napravah vključno z napravami za klimatizacijo stavb z izhlapevanjem, bazeni, kadmi in drugo opremo, če z njimi ne ravnamo ustrezno.

Zato je potreben pregled objekta, pri katerem se opredeli morebitne nove dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel:  potrebno je upoštevati trenutno delno uporabo ali zaprtje HVO in/ali drugih priključenih sistemov ali opreme, ki se med epidemijo manj uporabljajo ali so zaprti. 

Za uspešno preprečevanje razmnoževanja legionel (bakterij Legionella spp.) v objektih v javni rabi je potrebno izdelati Načrt za preprečevanje legioneloz. Načrt temelji na ugotovitvah pregleda objekta, pri katerem se opredeli dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel. Skladno z ugotovitvami pregleda objekta se določi izvajanje ukrepov.

Priporočila za izdelavo načrta preprečevanja legioneloz so dostopna na naslednji povezavi.