Cepljenje - za strokovno javnost

Posvetovalna skupina za cepljenje (NITAG - National advisory committee on immunization)

24. 11. 2022
Posvetovalna skupina za cepljenje (NITAG - National advisory committee on immunization - slovenska kratica PSC) deluje kot svetovalno telo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Vloga članov PSC je svetovanje pri prioritetnih nalogah na področju koordinacije cepljenja, različnih strokovnih in strateških odločitvah na področju bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem, na področju cepiv in pri oblikovanju programa cepljenja. Skupino sestavljajo strokovnjaki z izkušnjami na področju cepljenja in cepiv.
 
Dokumenti:
 
Zapisniki sestankov:
 

LETO 2022

 

LETO 2021

 

LETO 2020

 

LETO 2019

 

LETO 2018

 

LETO 2017
 
LETO 2016
 

 

Leto 2015
 
Leto 2014
 
Leto 2013
 
Leto 2012
 
Leto 2011