Zdravstvenovzgojni centri / centri za krepitev zdravja (ZVCT)

24. 04. 2020
Zdravstvenovzgojni centri (ZVC) in centri za krepitev zdravja (CKZ) izvajajo strukturirane zdravstvenovzgojne obravnave ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v lokalnih skupnostih. CKZ so organizacijska in vsebinska nadgradnja ZVC, trenutno so vzpostavljeni v 28 zdravstvenih domovih. Postopoma se bodo vsi ZVC preoblikovali v CKZ in izvajali razširjeni program.

 

ZVC in CKZ so samostojne enote v organizacijski strukturi zdravstvenih domov in  ključne

organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje

zdravstvenovzgojne dejavnosti za odraslo populacijo.

 

ZVC in CKZ izvajajo aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v lokalnih skupnostih ter standardizirano in strukturirano nemedikamentozno obravnavo v okviru Programa svetovanja za zdravje v ZVC oziroma Programa za krepitev zdravja v CKZ. Gre za izvajanje zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj, katerih namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitvi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje.


V Program svetovanja za zdravje in Program za krepitev zdravja se lahko vključijo odrasle osebe od 19. leta dalje s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB), osebam s prisotno ogroženostjo za razvoj KNB in osebam z že prisotno KNB.


Namen Programa svetovanja za zdravje in Programa za krepitev zdravja je odrasle osebe:

  • seznaniti o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja oziroma za kakovostnejše življenje s KNB oziroma za preprečevanje nastanka KNB/odložitev nastanka KNB na čim kasnejšo življenjsko obdobje;
  • spodbujati in usmerjati pri aktivni skrbi za lastno zdravje ter
  • jim posredovati strokovne informacije, jih naučiti veščin in jim nuditi podporo in pomoč za dolgotrajno spremembo življenjskih navad in krepitev duševnega zdravja, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Del Programa svetovanja za zdravje v ZVC je tudi obravnava Individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola, ki pa se izvaja v ambulantah družinske medicine. Poteka tudi razvoj nove obravnave Individualno svetovanje za opuščanje tveganega/škodljivega pitja alkohola, ki pa se bo izvajala v okviru Programa za krepitev zdravja v CKZ.

 

Spremljanje izvajanja zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnih svetovanj
Spremljanje obsega zbiranje podatkov, ki nastajajo tekom obravnave pacientov v okviru Programa svetovanja za zdravje v ZVC oziroma Programa za krepitev zdravja v CKZ.

 

Informacijska podpora preventivnih obravnav (IPPO)

Centri za krepitev zdravja (CKZ) uporabljajo pri svojem delu spletno aplikacijo IPPO.

Za preverjanje kakovosti podatkov skrbi spletna aplikacija eSZBO.

Kratka navodila za prenos podatkov IPPO v spletno aplikacijo eSZBO

 

Preostali izvajalci, ki so organizirani kot Zdravstvenovzgojni centri (ZVC) poročajo še napej po ustaljenem načinu.

 

Metodološko gradivo

 

Šifranti

 

Uporabne povezave SZBO

 

Uporabne povezave ZVCT

 

Kontakt

  • vsebinska vprašanja, pripombe ali predloge za izboljšavo: zvc.ckz@nijz.si
  • vprašanja glede pošiljanja podatkov preko aplikacije eSZBO: eszbo@nijz.si