Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

26. 05. 2020
S pomočjo tehnične in metodološke prenove SZBO, smo razvili aplikativno rešitev eSZBO, ki vključuje sprejem, kontrolo in shranjevanje podatkov na NIJZ za deset podatkovnih zbirk zunajbolnišničnih obravnav.

Dosedanji način vodenja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah sega v sredino 90-tih let prejšnjega stoletja in ne omogoča pridobivanja vseh informacij, potrebnih za spremljanje in  upravljanje sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15) nalaga vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti obveznost poročanja vseh  podatkov, opredeljenih v posameznih zbirkah iz priloge zakona.

Namen zbiranja podatkov je spremljanje zdravja ter zdravstvenega varstva vseh skupin prebivalstva z namenom načrtovanja in upravljanja sistema zdravstvenega varstva, vključno s  statističnim in raziskovalnim namenom.

 

Komu je spletna stran SZBO namenjena?

Namenjena je vsem, ki želijo izvedeti kaj več o samem zbiranju podatkov o zunajbolnišnični dejavnosti  in vsem izvajalcem ne glede na tip plačnika ali vir plačila zdravstvenih storitev v:

 • splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti (šifra Q86.210 po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD),
 • specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti (Q86.220) in
 • izvajalcem patronažnega varstva (Vrsta zdravstvene dejavnosti – VZD 510, 541) in še Zdravstvena nega v drugih dejavnostih - VZD 544 in Javno zdravje v drugih dejavnostih - VZD 546  (Q86.909).

 

Vsebinska področja vključena v Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

 • Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SKUP)
 • Poškodbe in zastrupitve  (POZA)
 • Preventivno zdravstveno varstvo odraslih (PZVO)
 • Patronažna zdravstvena nega (PATR)
 • Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov  (OTML) + Dojenje  (DOJN)
 • Nosečnost (NOST)
 • Fetalne smrti (FTSM)
 • Sterilizacije (STER)
 • Vzgoja za zdravje – skupine (VZSK)
 • Zdravstvenovzgojni centri (ZVCT)

Metodološka navodila, dinamika poročanja, shema XML za poročanje, šifranti, opredelitev obveznega vnosa podatkov in specifikacije preverjanja preko aplikacije eSZBO za specifično vsebinsko področje so dostopna v okviru posameznih spletnih strani.

 

Trenutno stanje zbiranja podatkov

Z letom 2020 nacionalno uvajamo spremljanje zunajbolnišničnih obravnav SZBO za vsebinski področji:

 • Vzgoja za zdravje skupin (VZSK) in
 • 27 novih centrov za krepitev zdravja (CKZ: Ajdovščina, Brežice, Črnomelj, Metlika, Gornja Radgona, Idrija, Ivančna Gorica, Izola, Kamnik, Kočevje, Kranj, Lenart, Logatec, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Ormož, Piran, Postojna, Slovenj Gradec, Dravograd, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Trebnje, Velenje in Žalec).

Vsa ostala vsebinska področja se bodo nacionalnemu spremljanju priključevala postopoma.

 

Vse o aplikaciji eSZBO

eSZBO je nacionalna informacijska rešitev, ki zagotavlja informacijsko podporo procesu elektronskega poročanja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah ter njihovega shranjevanja, obdelovanja in izvoza v obliki standardnih poročil oz. obliki, ki je ustrezna za obdelavo z analitičnimi orodji. 

 

Splošni šifranti in klasifikacije