Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019)

28. 05. 2020
V letu 2019 smo izvedli tretjo Nacionalno raziskavo o zdravju in zdravstvenem varstvu.

Namen Nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu (European Health Interview Survey – EHIS) je oceniti, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev, kako pogosto uporabljamo različne zdravstvene storitve in kakšen je naš življenjski slog, povezan z zdravjem. V Sloveniji se raziskava izvaja tretjič; prva je bila izvedena leta 2007, druga pa leta 2014. Enako raziskavo izvajajo tudi druge članice Evropske unije, zato bodo njeni izsledki mednarodno primerljivi.
 

Vzorec

Raziskava je potekala na vzorcu prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več. Tako spomladi kot jeseni 2019 je v vzorec vključenih po 8.000 oseb, ki so na svoj naslov prejele vabilo k sodelovanju v raziskavi.

Raziskava je potekala v obliki spletne ankete in osebnega anketiranja. Če se izbrane osebe za izpolnjevanje spletnega vprašalnika niso odločile, so lahko vprašalnik izpolnile osebno s pomočjo terenskega sodelavca tržno-raziskovalnega podjetja Ipsos.
 

Nagradno žrebanje - jesen

Anketiranci, ki so v celoti odgovorili na anketni vprašalnik v jesenskem delu raziskave, so bili vključeni v nagradno žrebanje za denarne nagrade. Pripravili smo šestdeset nagrad po 50 evrov. Žrebanje nagrad smo opravili po koncu jesenskega dela raziskave.

Nagrajenci so naslednji:

 • Lea Albreht, HORJUL
 • Iryna Beshynska, RADOMLJE
 • Branka Bizjak, IZOLA
 • Boštjan Bunderla, VELENJE
 • Aleksandar Čingarov, DOMŽALE
 • Ivan Cvek, LJUBLJANA
 • Ana Djurić Sentić, KOPER
 • Manca Doner, LOŠKI POTOK
 • Marija Gasar, JESENICE
 • Mitja Gregorič, NOVA GORICA
 • Branka Gričar, NAKLO
 • Franjo Horvat, PTUJ
 • Štefanija Hozjan, ODRANCI
 • Urška Ipavec, NOVA GORICA
 • Vida Ipavec, AJDOVŠČINA
 • Teja Irgolič, PTUJ
 • Melita Kebe Paukovič, LJUBLJANA
 • Sabina Klančnik Fijavž, STRANICE
 • Ema Kokalj, DOMŽALE
 • Tadej Koračin, SPODNJI DUPLEK
 • Deni Koren, KOBARID
 • Frančiška Kramar, BOHINJSKA BISTRICA
 • Tadeja Kraner Šumenjak, JAKOBSKI DOL
 • Marja Lipar, ŽABNICA
 • Nataša Matekovič, IZOLA
 • Tanja Mele, LJUBLJANA
 • Gregor Mihelčič, LJUBLJANA ČRNUČE
 • Magdalena Možina, LJUBLJANA
 • Mihaela Nunčič, ŠMATNO OB PAKI
 • Ljubislava Omejc, KRANJ
 • Nataša Oprešnik, TRBOVLJE
 • Živa Petrovčič, BOROVNICA
 • Zlatko Pintarič, MAČKOVCI
 • Miha Podboršek, VODICE
 • Izidor Polanec, SPODNJI DUPLEK
 • Silva Pšajd, PTUJ
 • Terezija Riedl, LIMBUŠ
 • Ajla Šabić, LJUBLJANA
 • Martin Satler, LOČE
 • Jasmina Štefanič, GRADAC
 • Veronika Stolnik, ŠMARJE - SAP
 • Alma Šturbej, POLZELA
 • Vanja Trpin, ROVTE
 • Loti Vidrih, LJUBLJANA
 • Melita Žajdela, JURŠINCI
 • preostalih 15 izžrebancev ni prevzelo denarne nagrade.

 

Rezultati raziskave

Izsledke bomo objavili na podatkovnem portalu NIJZ (https://podatki.nijz.si), spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (www.nijz.si), na spletni strani Eurostata (https://ec.europa.eu/eurostat) in v elektronskih publikacijah.

Podatki raziskav EHIS 2007 in EHIS 2014 so na voljo na Podatkovnem portalu NIJZ: https://podatki.nijz.si/