Z znanjem do boljšega zdravja

Pazi, uporabi varno!

Kemikalije in potencialno strupene snovi ali predmeti, ki vsebujejo strupene in druge nevarne kemikalije, so danes nepogrešljivi v vsakdanjem življenju, vendar njihova uporaba prinaša tudi določena tveganja tako za posameznika kot za širšo družbo. Pri tem so najbolj izpostavljeni predvsem otroci, ki ne prepoznavajo potencialnih nevarnosti. Tveganje zaradi izpostavljenosti strupenim snovem v okolju je pri otrocih zaradi razvojnih posebnosti v vseh fazah razvoja od zarodka, ploda, dojenčka in v obdobjih do končane adolescence večje kot pri odraslih. 

Vsebina programa, vključno s predstavo "Napo v kraljestvu nevarnih snovi", se nananša na neposredno komunikacijo o tveganju in nekaterih najpogostejših nevarnostih iz vidika nevarnih kemikalij v našem okolju ter o nujnosti da se ustavimo, premislimo in nato ukrepamo. Predstava služi kot nazorni prikaz razlike med različnimi oblikami posredne in neposredne nevarnosti ter za praktičen prikaz, kako te nevarnosti zmanjšamo ali preprečimo. S predstavo tako prispevamo k boljšemu razumevanju tega, kaj pomeni „nevarnost“.


Več o programu "Pazi, uporabi varno!" je dosegljivo na naslednji povezavi.

Gradiva za izvedbo programa "Pazi, uporabi varno!" so dosegljiva na naslednji povezavi.Odgovorni strokovni nosilec programa:
doc.dr. Agnes Šömen Joksić, univ.dipl.inž.kem.

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Območna enota Koper
Vojkovo nabrežje 4/a
6000 Koper 
E-naslov: agnes.somen@nijz.si
Tel.: +386 5 66 30 832

Strokovna sodelavka:
Bojana Bažec, univ. dipl. inž. kem. inž.
E-naslov: bojana.bazec@nijz.si
Tel.: +386 5 66 30 822 
Faks: +386 5 66 30 808