Organigram

Svet zavoda
Strokovni svet
Direktor
Urad direktorja
Center za proučevanje in razvoj zdravja
Center za nalezljive bolezni
Center za zdravstveno ekologijo
Center za zdravstveno varstvo
Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja
Center za zgodnje odkrivanje raka
Center za informatiko v zdravstvu
Zdravstveno podatkovni center
Center za komuniciranje
Center Šola javnega zdravja
Območna enota CELJE
Območna enota KOPER
Območna enota KRANJ
Območna enota LJUBLJANA
Območna enota MARIBOR
Območna enota MURSKA SOBOTA
Območna enota NOVA GORICA
Območna enota NOVO MESTO
Območna enota RAVNE NA KOROŠKEM
Služba za splošne zadeve
Pravno sistemska služba
Finančno računovodska služba
Služba za javna naročila
Služba za preskrbo s cepivi
Služba za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost

 

Datoteke: