Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje centralnih komponent CRPP (2020-2023)

Ime javnega naročila

 

Vzdrževanje centralnih komponent CRPP

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

36K030620

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

24.7.2020, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

10.7.2020, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Predračun

 

P-4_ predračun.xcl

Tehnične specifikacije

 

P-5_ specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Seznam strokovnega osebja

P-12_seznam strokovnega osebja.pdf

Soglasje o udeležbi strokovnega osebja

P-13_soglasje o udeležbi strokovnega osebja.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 9.6.2020

Popravek obrazca P-2 Prijava (potrditev referenc).

Koper, 3.7.2020