Z znanjem do boljšega zdravja

Računalniška oprema za projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«

 

 

 

Ime javnega naročila

 

Računalniška oprema za projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

04K130121

Rok za sprejemanje ponudb

 

11.2.2021, do 10:00 ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

26.1.2021, do 10:00 ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Računalniška oprema za projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« . Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1 Navodila ponudnikom

Prijava

P-2 Prijava

Vzorec pogodbe

P-3 vzorec pogodbe

Predračun

P-4 Predračun

Specifikacije

P-5 Specifikacije

Podatki podizvajalca

P-6 Podatki podizvajalca

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10 Pooblastilo

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11 Lastniški deleži

Potrdilo o tehnični in kadrovski sposobnosti

P-12 Izjava o zagotavljanju tovarniške garancije

 

ESPD Obrazec

 

Ljubljana, 15.2.2021