10. Nacionalna konferenca obvladovanja sladkorne bolezni 2019

28. November 2019

Vabimo vas na 10. Nacionalno konferenco obvladovanja sladkorne bolezni 2019 z naslovom SLADKORNA BOLEZEN - smo pripravljeni na naslednje desetletje?, ki bo potekala v Hotelu Union v Ljubljani, v Beli dvorani, v četrtek, 28. novembra 2019, s pričetkom ob 9. uri.

 
Od leta 2010 je bilo s podporo Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 narejenih veliko korakov do ključnih ciljev. Povezoval je vse ključne partnerje v zdravstvu in tudi izven zdravstva, še je pomembno povezovanje s predstavniki bolnikov. V teh letih se je okrepila dostopnost do edukacije predvsem na primarni ravni z nadgradnjo timov družinske medicine z vključevanjem diplomiranih medicinskih sester ter z nadgrajenimi centri za krepitev zdravja z novimi programi za obvladovanje sladkorne bolezni. Delovanje timov družinske medicine je izboljšano s funkcijo koordinatorstva oskrbe, kar podpira izvajanje celovite oskrbe, ki je usklajena med ravnmi zdravstva v smislu izvajanja enotnih in redno obnovljenih kliničnih smernic, za področje edukacije tudi z vzpostavljanjem mentorske mreže med primarno in sekundarno/terciarno ravnijo. Navkljub recesiji se je ohranila dobra dostopnost do modernih zdravil in medicinskih pripomočkov. Izboljšala se je razpoložljivost ključnih podatkov in informacij, ki so potrebne za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni.
 
Vrzeli, ki ob prehodu v leto 2020 na področju obvladovanja sladkorne bolezni še vedno obstajajo, so tudi sistemske narave. Zato bo Ministrstvo za zdravje pripravilo Nacionalni plan za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030, ki kot strategija razvoja za to obdobje povezuje vse ključne partnerje v zdravstvu in izven njega, ter ga predlagalo v sprejem Vladi Republike Slovenije.
 
Udeležba na konferenci je brezplačna. Postopek za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije je v teku. 
 
Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 22. novembra 2019. Prijave zbiramo na naslednji povezavi: https://anketa.nijz.si/a/124774

Vljudno vabljeni!

 

Datoteke: