Z znanjem do boljšega zdravja

Digitalno trženje otrokom: zahteva po takojšnjem javnozdravstvenem ukrepanju

22. 12. 2017
Članek o delavnici Digitalno trženje otrokom–metodološki izzivi v povezovanju javnozdravstvenih silosov je bil objavljen na spletni strani Regionalne pisarne za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije.

Digitalno trženje je ena od pomembnih determinant zdravja. Povezano je z vsemi dejavniki življenjskega sloga (tj. tobak, alkohol, video igre in igre na srečo, prehrana, telesna dejavnost, duševno zdravje, …), s katerimi se neposredno ali posredno ukvarja področje javnega zdravja.

Na NIJZ je bila 12. oktobra 2017 organizirana mednarodna delavnica Digitalno trženje otrokom–metodološki izzivi v povezovanju javnozdravstvenih silosov. Namen delavnice je bil proučiti skupne metodološke podlage digitalnega trženja na različnih področjih življenjskega sloga in razpravljati o možnosti skupnih, celostnih pristopov za obvladovanje digitalnega trženja otrokom, saj le-to postaja vse bolj pomembna t.i. tržna determinanta zdravja.

Članek je dostopen, na naslednji povezavi.