Arhiv projektov

Projekti


ACTION FOR HEALTH

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), organizacijska enota  Murska Sobota je koordinator in vodilni partner evropskega projekta ACTION-FOR-HEALTH, v katerem je sodelovalo 10 EU držav. Projekt je namenjen izboljšanju zdravja in kvalitete življenja prebivalstva in zmanjševanju neenakosti v zdravju s pomočjo krepitve zdravja.

V Murski Soboti zadnjih deset let razvijamo in implementiramo pristope za zmanjševanje neenakosti v zdravju na regijski in lokalni ravni, oziroma v direktnem kontaktu s prebivalstvom ( »na terenu«). Ta pristop smo prenesli v vse ostale regije v Sloveniji.

Projekt ACTION-FOR-HEALTH predstavlja širjenje našega pristopa k zmanjševanju neenakosti v zdravju v druge evropske države.

Poleg NIJZ iz Slovenije, ki je vodilni partner, so se v projektu smiselno povezali partnerji iz 10 evropskih držav v katerem  vsak partner prispeva s svojimi specifičnimi znanji in izkušnjami.

Univerza v Brightonu UoB (VB), CBO( Nizozemska),Univerza La Laguna( Španija), Nacionalni inštitut za razvoj zdravja OEFI ( Madžarska) , Zavod za javno zdravje Međimurske županije (Hrvaška), Nacionalni center za javno zdravje in analize NCPHA (Bolgarija), Estonsko-švedski inštitut za duševno zdravje in samomore ERSI ( Estonija), Nacionalni inštitut za higieno HI ( Litva) in Univerza iz Trnave TU ( Slovaška).

Partnerstvo univerz, nacionalnih in regijskih inštitutov za javno zdravje ter nevladne organizacije  predstavlja medsektorsko, vendar smiselno povezovanje različnih ustanov za doseganje skupnega cilja ter izmenjavo različnih znanj in izkušenj, kar predstavlja dodano vrednost projekta.

Asist. Tatjana Krajnc-Nikolić,dr.med.,spec.,MScPH(UK)

Koordinator projekta ACTION-FOR-HEALTH

Več informacij: www.action-for-health.eu/

Dokumenti:


EPAAC – European Partnership for Action Against Cancer:

 

Namen Partnerstva je podpirati države članice in ostale deležnike pri učinkovitejšem in uspešnejšem skupnem delu na EU ravni. Dva glavna cilja tega projekta sta integriran plan za rak za vse države članice in zmanjšanje razširjenosti raka. EPAAC bo prispeval k doseganju omenjenih ciljev s podpornimi aktivnostmi in sicer s promocijo zdravja in preventive, presejanjem in zgodnjim odkrivanjem, ugotavljanjem in promocijo najboljše prakse v skrbi za zdravje na področju raka, koordiniranjem in sodelovanjem pri raziskovanju na področju raka ter informiranjem in primerljivostjo podatkov. IVZ je nosilec 4 delovnih paketov: koordinacija, diseminacija, organizacija Open Forum in nacionalni plani za rak.

Nacionalni plani za rak: namen je pregled nacionalnih planov za rak in podpreti njihovo predstavitev v vseh državah članicah. Nacionalni plani za rak so javni zdravstveni programi, s katerimi se zmanjšuje število obolelih in umrlih zaradi raka ter izboljšuje kakovost življenja bolnikov z rakom. Izvedli bomo analizo vsebine in ocenili učinkovitost obstoječih planov.

Virtualno partnerstvo: namen je postaviti ogrodje za izmenjavanje informacij,  zmogljivosti in izkušenj v nadzorovanju raka. Gre za spletno osnovo, ki bo omogočala sodelovanje med deležniki v Partnerstvu kot tudi izven tega.

Več informacij: www.epaac.eu


HEALTHY - Zdrave skupnosti

Namen projekta ZDRAVE SKUPNOSTI, z akronimom »HEALTHY«,je vzpostavitev trajnostne osnove za bolj zdrav življenjski slog predšolskih in šolskih otrok, njihovih staršev v čezmejnih
regijah Madžarske in Slovenije, pripadnikov madžarske skupnosti v Pomurju ter pripadnikov slovenske skupnosti v Porabju. Fokus pričujočega projekta je usmerjen v promocijo zdravja in kvaliteto življenja v obmejnih območjih. Sestavni del promocije zdravja je tudi odnos do okolja in narave.

Več informacij: www.czr.si


 

Povezane vsebine