Raziskava "Z zdravjem povezan vedenjski slog Gorenjska 2012"

S spremljanjem vedenjskega sloga, povezanega z zdravjem, ustvarjamo možnosti za načrtovanje ukrepov in spremljanje učinkovitosti njihove implementacije, kar je pomembno tako na nacionalni kot tudi na regionalni ravni. Nezdrav vedenjski slog ogroža tako posameznika, kot tudi celotno prebivalstvo Slovenije, ob tem pa moramo posebno skrb nameniti ranljivim skupinam prebivalstva. 
Cilj raziskave »Z zdravjem povezan vedenjski slog 2012« je raziskati in ovrednotiti vedenjski slog, povezan z zdravjem.