Publikacija

Poročilo o izvedbi pilotov v ruralnem okolju

V sklopu prenove preventivnega programa  za  otroke in mladostnike  smo s  pilotnim  testiranjem preverjali poenoten  način izvedbe preventivnih patronažnih obiskov novorojenčkov in dojenčkov v  Sloveniji,  posodobljene  strokovne vsebine obiskov s poudarkom na duševnem zdravju otročnic, podpori dojenju in varnosti doma. Izvajali smo stopnjevano intervencijo v primeru odkritja ranljivejših otročnic in novorojenčkov. Poenotili in posodobili smo vsebine in način izvedbe programa »Priprava na porod in starševstvo«, uvedli skupinske oblike vzgoje za zdravje za starše dojenčkov in poenotili vsebine, primerne za skupinsko obliko vzgoje za zdravje za starše dojenčkov. V okviru vzgoje za zdravje v šolskem okolju smo pripravili optimalni program vstopanja v šolski prostor in izvajanje predpisanega programa v osnovnih šolah. V  sklopu projektnega učenja mladih odraslih pa smo preko delavnic izobraževali osipnike o različnih zdravstvenih tematikah.

Za dobro javno zdravje
Nalezljive bolezni

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino

Podrobno
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno