Odzivanje v času krizne situacije in načini njenega obvladovanja

Kadar krizna situacija traja dlje časa, se začnejo pojavljati različni odzivi, ki se lahko odražajo na vseh področjih našega delovanja – na miselnem, čustvenem, telesnem, vedenjskem in socialnem. Ti odzivi nam lahko predstavljajo podporo ali pa oviro pri spoprijemanju s krizno situacijo. Pomembno je, da se zavedamo, da so različni odzivi v krizni situaciji pričakovani in normalni, da pa je dobro prepoznati (in krepiti) tiste, ki so nam v pomoč.

V zloženki opisujemo možna doživljanja in odzive v različnih obdobjih krize - na začetku, med trajanjem krizne situacije ter po njej. Podajamo tudi nekaj načinov, ki so nam lahko v pomoč pri našem spoprijemanju z njo.