Nacionalno poročilo 2014 o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji

V poročilu so zajeta dostopna poročila o financiranju različnih programov na področju prepovedanih drog. Iz poročil nekaterih sofinancerjev programov je vidno, da sofinancirajo različne organizacije in projekte kot celoto, zaradi tega je težko izluščiti, koliko sredstev je šlo za izvajanje celotnega programa in koliko posebej za področje drog.