Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. maj 2019

• Zaradi tehnične napake pri ponudnikih informacijskih storitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ko Centralni sistem eNaročanja ni štel pacientov z dvojno oznako termina, je NIJZ rekonstruiral podatke za nazaj (do aprila 2018). Od aprila 2019 objavljamo časovno vrsto primerljivih podatkov.

• Rekonstruirani podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 5. 2019 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 2,5 dni več kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 1,23 dni več.

• V naboru 25 zdravstvenih storitev za prvi pregled na dan 1. 5. 2019 čaka 82.948 oseb, kar pomeni 1.774 oziroma 2,2 % čakajočih več kot na isti dan preteklega leta, in 3.080 oziroma 3,86% več kot na prvi dan preteklega meseca.

• Nad dopustno dolgo čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 5. 2019 čaka 34.402 oseb, kar pomeni 296 oziroma 0,9 % čakajočih manj kot na isti dan preteklega leta in 1.777 oziroma 5,45% več kot na prvi dan preteklega meseca.

• Na 379 izbranih zdravstvenih storitev na dan 1. 5. 2019 čaka 108.839 oseb, kar pomeni 17.151 oziroma 18,7 % čakajočih več kot na isti dan preteklega leta in 6.620 oziroma 6,48% več kot na prvi dan preteklega meseca.

• Največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«.

• Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 79 % vseh čakajočih, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa je delež takšnih 72 %.

• Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo po rekonstruiranih podatkih se je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta (1. 5. 2018) zmanjšalo za 0,9 %, za izbran nabor prvih pregledov in za 5,3% pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah