Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. februar 2019

KLJUČNI POUDARKI

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 2. 2019 kažejo, da se na izbran nabor prvih pregledov v povprečju čaka 3 dni manj, kot prvi dan preteklega meseca, na izbran nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev, pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka dan več.

• Največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«. Pri prvih pregledih, ki jih spremljamo na mesečni ravni, je 76 % storitev, kjer je povprečna dolžina čakanja na termin daljša od dopustne meje, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa ta delež znaša 59 %.

• Pri prvih pregledih in vseh ostalih zdravstvenih storitvah se je v zadnjem mesecu število čakajočih nad dopustno čakalno dobo zmanjšalo. Pri pregledih se je delež le teh v primerjavi s preteklim mesecem zmanjšal za 8%, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa za skoraj 1%.

• Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 70% vseh čakajočih, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa je delež takšnih 51%.

• V primerjavi s preteklim mesecem opažamo rast števila točnih terminov, ki jih ponujajo izvajalci zdravstvenih storitev. Tako so na dan 1.2.2019 za izbran nabor storitev ponudili 28% točnih terminov, kar je 6% več prvi dan preteklega meseca. Na okvirni termin so se pacienti lahko na dan 1.2.2019 naročili v 65% ponujenih terminov, kar je 5% manj kot na isti dan preteklega meseca. Delež prostih sprejemov, terminov brez čakalnih dob, pa je ostal skoraj enak.