Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju s Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana koordiniramo izvedbo tretje slovenske nacionalne presečne raziskave bolnišničnih okužb (SNPRBO III) v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo.

Ne spreglejte
Najnovejše

Naziv projekta: Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

Trajanje projekta: 1.10.2016 – 30.9.2018

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje RS.

Vodja projekta: Izr. prof. dr. Irena Klavs

Sodelujoča RO je UKC LJubljana

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

 

Opis projekta:

Raziskava poteka v okviru evropske presečne raziskave okužb povezanih z zdravstvom (OPZ), in uporabe protimikrobnih zdravil v bolnišnicah za akutno oskrbo, ki jo v letih 2016 in 2017 koordinira ECDC. Glavni raziskovalni cilji so oceniti prevalenco vseh in posameznih vrst bolnišničnih okužb (BO); opisati mikroorganizme povzročitelje BO in za nekatere oceniti delež odpornih proti antibiotikom; opisati značilnosti bolnikov in njihovo izpostavljenost dejavnikom tveganja; opisati uporabo protimikrobnih zdravil in oceniti nekatere procesne in strukturne kazalnike.

Raziskavo bomo izvedli tako, da bomo zagotovili primerljivost najpomembnejših rezultatov s tistimi iz SNPRBO II, izvedeni v letu 2011. K prostovoljnemu sodelovanju bomo povabili vse slovenske bolnišnice za akutno oskrbo z namenom, da v presečno raziskavo vključimo vse bolnike, ki bodo na izbrani dan, predvidoma v oktobru ali novembru 2017 hospitalizirani v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo.

Rezultate bomo uporabili za na dokazih temelječe preprečevanje in obvladovanje OPZ moramo poznati njihovo pogostost in dejavnike tveganja ter spremljati njihove spremembe v času.

Faze projekta in njihova realizacija: /

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta: /

Za dobro javno zdravje
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno
Tobačni in povezani izdelki

31. januar – Dan brez cigarete

Podrobno