Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Projekt bo prispeval k zmanjšanju pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, ki so že desetletja glavni vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev.

Ne spreglejte
Najnovejše
pkmo_logo

Aktivnosti projekta so primarno namenjene zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let. Z vidika varnosti in zdravja pri delu je pomembno, da se osredotočimo, tudi na delodajalce ter na širšo strokovno in zainteresirano javnost (strokovni delavci za varnost pri delu, javne ustanove, inšpektorati, zbornice,…).

Kostno-mišična obolenja predstavljajo velik problem zdravja v Sloveniji in drugih državah Evropske unije. Na razvoj kostno-mišičnih obolenj delujejo številni mehanizmi in dejavniki. Te bolezni so deloma posledica degenerativnih procesov, ki se v telesu dogajajo s staranjem, v veliki meri pa so posledica spremenjenega načina življenja in dela, slabega življenjskega sloga, epidemije debelosti in upadanja telesne aktivnosti v populaciji.

Danes pa je vse več dokazov, da imajo poleg biomehanskih in fizičnih dejavnikov velik vpliv na pojav kostno-mišičnih obolenj tudi psihosocialni in organizacijski dejavniki tveganja, zlasti, če nastopijo hkrati s fizičnimi dejavniki. Psihosocialna tveganja povezana z delom, so eden najtežjih izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu, saj so spremembe v intenziteti in načinu dela v zadnjih desetletjih močno povečale psihosocialne težave v evropskih delovnih mestih.

Tako zastavljen projekt je neposredno usmerjen na preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj zaposlenih, saj izhaja iz analize zdravstvenih podatkov o zaposlenih v Sloveniji.

Cilji projekta:

Če se hočemo spopasti z rastočo incidenco kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, moramo predvsem ukrepati na delovnih mestih. Za odpravo vseh tveganj pri delu je potrebno uporabiti integriran pristop, ki vključuje preventivne ukrepe za preprečevanje novih okvar, ter ukrepe za ohranitev, rehabilitacijo in ponovno vključitev delavcev, ki že trpijo zaradi teh obolenj, v delovni proces.

Osnovni namen projekta je s celostnim pristopom in sistematični aktivnostmi vplivati na:

  • Zmanjšanje pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu,
  • Zmanjšanje gospodarskih, socialno-ekonomskih in družbenih posledic naraščajočega pojava kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v Republiki Sloveniji.

Specifični cilji projekta so:

  • Ozaveščanje delavcev, delodajalcev in javnosti o problematiki kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v izbranih dejavnostih ter možnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje,
  • spodbujanje uporabe interaktivnega orodja za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu,
  • promocija aktivnosti za preprečevanje in zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja v izbranih dejavnostih.

Ključne aktivnosti projekta:

  • analiza pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, v izbranih dejavnostih, namenjene delodajalcem za obvladovanje teh tveganj
  • nabor ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, namenjenega zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let,
  • promocija interaktivnega orodja za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v izbranih dejavnostih preko družbenih medijev in sodobnih komunikacijskih orodij, namenjena zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let, delodajalcem ter širši in strokovni javnosti.

Po zaključku projekta bo, na osnovi predhodno izdelane analize pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj predlagan nabor ukrepov za preprečevanje in obvladovanje dotične problematike.

Projekt bo potekal v sodelovanju z NIJZ (vodilni partner) in Fakulteto za vede o zdravju, Univerza na Primorskem (projektni partnerji) v treh izvedbenih fazah.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost«, 8. 3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja: »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

Projekt je skladen z evropskimi direktivami in uredbami za preprečevanje obolenj kostno-mišičnega sistema, izvedba projekta pa je prav tako skladna s slovensko politiko in zakonodajo.

Trajanje projekta:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Vodilni partner:

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja projekta:

Dr. Ticijana Prijon, dr. med.

Celotna vrednost projekta:

250.000,00€

Financiranje: 

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu«. Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

Za dobro javno zdravje
Alkohol

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o informacijah na embalaži alkoholnih pijač

Podrobno
Podatki

Spremljanje obravnav v patronažnem zdravstvenem varstvu (PATR)

Podrobno
Podatki

Kakovost podatkov SZBO

Podrobno