Projekt SOPA

Projekt SOPA

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.

Ne spreglejte
Najnovejše
sopa-nadgrajena_grafika_za_promo_material_0

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

S podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola posameznika posredno zaščitimo pred potencialno izgubo zaposlitve zaradi težav, povezanih z alkoholom. V primeru brezposelnosti pa s podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola posameznika posredno podpremo za izhod na trg delovne sile. Predlagan interdisciplinarni pristop predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij in drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije.

Strateški cilji projekta:

  1. Krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
  2. Razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti.
  3. Osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih.
  4. Osveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki.
  5. Vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici.
  6. Predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

Več informacij najdete na spletni strani projekta SOPA www.sopa.si

 

Projekt SOPA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80%) in nacionalnega sofinanciranja (20%). Projekt SOPA se izvaja v obeh regijah, kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS), in sicer v okoljih pod koordinacijo 9 območnih enot (OE) NIJZ: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ravne na Koroškem.

Trajanje projekta: 03. 10. 2016 do 31. 01. 2022 (64 mesecev)

Vrednost projekta: 5.844.623,91 evrov, od tega EU sredstev 4.675,698 mio evra (80%, ESS), ostalo so proračunska sredstva (20%, 1.168,925)

www.eu-skladi.si

evropski socialni sklad, ess logo
Za dobro javno zdravje
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno
Tobačni in povezani izdelki

31. januar – Dan brez cigarete

Podrobno