Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Vzpostavitev mreže integriranih centrov za krepitev zdravja in razvoj skupnostnega pristopa v preventivnih programih.

Ne spreglejte
Najnovejše

Projekt  je bil razvit z namenom uporabe novih, drugačnih pristopov v preventivnih programih za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Z izvedbo te nadgradnje želimo prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti populacije v preventivne programe ter k dostopnejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

Sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada se projekt osredotoča na šest tematskih sklopov, katerih glavni cilji so:

  • krepitev vloge zdravstvenih domov v skrbi za javno zdravje lokalnih skupnosti,
  • implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
  • izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike,
  • izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva,
  • vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter
  • uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih Centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v 25 zdravstvenih domovih. CKZ so ključne enote na primarni ravni zdravstvenega varstva tako za izvajanje zdravstveno-vzgojnih obravnav kot tudi aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah znotraj lokalnih skupnosti.

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov želimo pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

Glede na rezultate podobnih aktivnosti izvedenih v tujini, lahko pričakujemo, da bodo v slovenskem okolju, kjer je velika večina posameznikov na tak ali drugačen način vpeta v dogajanje v lokalni skupnosti, končni rezultati izjemno pozitivni. Dolgoročna vizija projekta je tako sistematično vključevanje različnih oblik lokalnih skupnosti v aktivnosti preventivnih programov.

Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje bosta izvajala Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru podpornega projekta  MoST – Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Vsebinska izhodišča za izvajanje OP_Nadgradnja in razvoj preventivnih programov, na naslednji povezavi.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80%) in nacionalnega sofinanciranja (20%).

Trajanje projekta: 1.1.2018 do 31.12.2019

evropski socialni sklad, ess logo
Za dobro javno zdravje
Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023

Podrobno
Koronavirus

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Zimski športi in rekreacija

Podrobno