EU menu LOT 1

EU menu LOT 1

Projekt Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) EU Menu je prva vseevropska raziskava, ki bo priskrbela standardizirane podatke o tem, kaj jedo ljudje v vseh državah in regijah EU. To bo omogočalo bolj natančne ocene izpostavljenosti in podpiralo odločevalce na področju prehrane in varne hrane.

Ne spreglejte
Najnovejše

Nacionalni podatki o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah posameznih živil pri posameznih skupinah prebivalcev Slovenije so nujna osnova za svetovanje in spodbujanje zdravega načina prehranjevanja, so vir raziskovalnih informacij in podpora ustvarjalcem nacionalnih politik. Slovenija se je s tem projektom pridružila skupini držav, ki po enotni metodologiji zbirajo podatke o zaužitih količinah posameznih živil pri najmlajših prebivalcih Slovenije, kar bo omogočilo tudi bolj zanesljive ocene izpostavljenosti.

Trajanje projekta: 9. 12. 2014-8. 06. 2019

Projekt EU MENU Slovenija se je pričel izvajati v letu 2014 in bo predvidoma trajal do leta 2019, ko bodo na voljo tudi prvi podatki. Zbiranje podatkov poteka po enotni EFSA EU MENU metodologiji.  Raziskavo v Sloveniji izvajamo v konzorcijski skupini osmih raziskovalnih ustanov, ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), sodelujejo pa Inštitut Jožef Stefan (IJS), Pediatrična klinika (PeK), Biotehniška fakulteta (BF), Inštitut za nutricionistko (NUTRIS), Pedagoška fakulteta (PF), Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) ter Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV).

Raziskavo smo razdelili na dva dela, na »LOT 1 – dojenčki, malčki«, ki vključuje otroke od treh mesecev do treh let starosti in »LOT 2 – mladostniki, odrasli«, ki vključuje posameznike od 10 do 74 let starosti.

Več informacij: https://www.efsa.europa.eu/en/data/food-consumption-data

Za dobro javno zdravje
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno
Tobačni in povezani izdelki

31. januar – Dan brez cigarete

Podrobno